Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 8.240
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2022
Lượt đọc: 13094Thời gian: 16:59 - 07/09/2022

Chiều ngày 06/9/2022, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, các đồng chí Trưởng, Phó các phòng, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố Huế.

 

Trong 9 tháng đầu năm, hoạt động của ngành Văn hóa và Thể thao đã vượt qua những khó khăn, đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực công tác, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ; tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch, đề án, dự án quan trọng được giao.

Trong đó, trình UBND tỉnh các Đề án, Kế hoạch thuộc Chương trình công tác đã đăng ký và các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao: “Quy định về thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2030”; Kế hoạch triển khai Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” giai đoạn 2022-2025; Quyết định quy định về cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp huyện; Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp xã; Nhà văn hoá - Khu thể thao thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao ngành Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án thành lập Vườn tượng Quốc tế Sông Hương; Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”; Kế hoạch Kiểm kê hiện vật, tài liệu, tác phẩm nghệ thuật tại các di tích đã được xếp hạng và Bảo tàng công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch tổng kết Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Ca Huế giai đoạn 2017 - 2022; Kế hoạch Tổ chức Khai mạc và điều động lực lượng tham gia khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX - 2022.... và nhiều đề án, kế hoạch trên các lĩnh vực toàn ngành.

Thực hiện tốt công tác văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền; công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và gia đình. Lĩnh vực Thể dục thể thao đạt nhiều thành tích, nhất là công tác đào tạo các chuyên ngành văn hóa nghệ thuật, đội ngũ vận động viên và nguồn nhân lực về thể dục thể thao; đồng thời, hoàn thành Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa và Thể thao gửi Sở Nội vụ thẩm định. Chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao nhiệm kỳ 2022 – 2025. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung tham mưu cho UBND các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Hải - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật của toàn ngành trong thời gian qua, những nỗ lực của công chức, viên chức và người lao động luôn quyết tâm khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động trong thực thi nhiệm vụ, tham mưu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các phòng, đơn vị rà soát các nhiệm vụ được giao từ nay đến cuối năm, hoàn chỉnh dự thảo các dự thảo Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Đồng thời, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm 2023; tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045”, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa và thể thao theo đúng quy định. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt các khâu không cần thiết, các thủ tục hành chính gây phiền hà, khó khăn cho người dân, tổ chức. Duy trì và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

Đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố, cần chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho chính quyền địa phương đề án xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang các thiết chế văn hóa cơ sở, nhất là nhà văn hóa, trung tâm thể thao, sân vận động; tham mưu quy trình, thủ tục trùng tu, tôn tạo, cắm mốc, lập hồ sơ công nhận di tích. Những khó khăn, vướng mắc về vấn đề kinh phí tại cơ sở cần nghiên cứu phát triển theo hướng huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội.

Đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu công chức, viên chức và người lao động toàn ngành nâng cao tình thần trách nhiệm trong công tác phòng chống lụt bão, cứu nạn cứu hộ khi mùa mưa bão sắp đến. Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị, chỉ đạo rà soát, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, có phương án khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy; phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn... đảm bảo an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị, bảo tàng và các di tích trong thời gian tới.

 

 

 

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL