Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 696
Ban hành Thông tư triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập.
Lượt đọc: 1729Thời gian: 16:29 - 11/01/2024

(VTH) - Bộ trưởng Bộ VHTTDL vừa ký ban hành Thông tư số 16/TT-BVHTTDL quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế – kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập.

Xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập là chức năng, nhiệm vụ cơ bản của thư viện mà 100% thư viện được xác định và hoạt động theo Luật Thư viện đều phải thực hiện. Tùy mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa, các thư viện triển khai tại đơn vị ở các mức độ khác nhau nhưng đều phải tuân thủ quy trình, chuẩn nghiệp vụ chuyên ngành bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ làm nền tảng cho liên thông, kết nối. Do vậy, dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập được xác định thuộc nhóm dịch vụ công thiết yếu, gắn với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của thư viện trong việc truyền bá tri thức, văn hóa, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí, góp phần hình thành và phát triển kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực của người sử dụng thư viện.

Thông tư 16/TT-BVHTTDL được xây dựng theo hình thức Thông tư ban hành Quy định, bao gồm Thông tư, Quy định và Phụ lục các bảng định mức kinh tế – kỹ thuật kèm theo.

Phần Thông tư bao gồm 03 điều trong đó Điều 1 quy định ban hành kèm theo Thông tư Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế – kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập. Điều 2 và Điều 3 quy định về tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành.

Phần Quy định gồm 28 điều, trong đó: Điều 1 quy định phạm vi điều chỉnh; Điều 2 quy định đối tượng áp dụng; Các quy định cụ thể tập trung vào những nội dung: Cơ sở xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật (Điều 3); Nguyên tắc xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật (Điều 4); Áp dụng tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế – kỹ thuật (Điều 5); Nội dung và kết cấu của định mức kinh tế – kỹ thuật (Điều 6); Nguyên tắc tổ chức dịch vụ sự nghiệp công (Điều 7); Đánh giá chất lượng trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp công (Điều 8); Quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế – kỹ thuật đối với dịch vụ: Xây dựng tài nguyên thông tin (Điều 9 đến Điều 12); xử lý tài nguyên thông tin (Điều 13 đến Điều 16); bảo quản tài nguyên thông tin (Điều 17 đến Điều 20); xây dựng cơ sở dữ liệu (Điều 21 đến Điều 24); xây dựng hệ thống tra cứu thông tin (Điều 25 đến Điều 28).

Có 05 phụ lục tương ứng các dịch vụ: Phụ lục số 01- Định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ xây dựng tài nguyên thông tin; Phụ lục số 02- Định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ xử lý tài nguyên thông tin; Phụ lục số 03- Định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ bảo quản tài nguyên thông tin; Phụ lục số 04- Định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu; Phụ lục số 05- Định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ xây dựng hệ thống tra cứu thông tin.

Thông tư số 16/TT-BVHTTDL được ban hành với nhiều nội dung cụ thể sẽ là căn cứ cho các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công xây dựng nội dung chi, mức chi, xác định đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; đồng thời là căn cứ cho các cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước về thư viện đánh giá năng lực cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, làm cơ sở cho việc đầu tư kinh phí, giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL