Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 4.630
Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị Công chức và người lao động năm 2024
Lượt đọc: 2104Thời gian: 14:43 - 01/02/2024

Ngày 29/01/2024, thực hiện Luật số 10/2022/QH15 của Quốc hội ban hành Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở, Công đoàn Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với chính quyền Sở tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2024 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết năm 2023 đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đại diện Chi đoàn Văn phòng Sở và cùng toàn thể đoàn viên công đoàn văn phòng Sở.

Năm 2023, cán bộ, công chức và người lao động (CBCC&NLĐ) Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao đã chủ động tham mưu triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần cùng toàn Ngành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao đã triển khai tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động. Đặc biệt là tuyên truyền phổ biến, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045, Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao đã phát huy vai trò chủ lực, tập trung tham mưu thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, các ý kiến chỉ đạo năm 2023 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tham mưu ban hành nhiều Quyết định, Đề án, kế hoạch… quan trọng liên quan lĩnh vực quản lý của Ngành.

Cơ quan Sở đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao có quy mô, chất lượng, tiêu biểu như: Lễ hội Điện Huệ Nam; Lễ hội Đền Huyền Trân; “Liên hoan nghệ thuật quần chúng làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX; Liên hoan Ca Huế năm 2023; phối hợp tổ chức các chương trình nghệ thuật tại Festival Nghề truyền thống Huế; tổ chức Lễ hội làng Dương Nỗ với chủ đề “Dương Nỗ - Hành trình tháng Năm”; Tuần lễ Áo dài Cộng đồng Huế 2023; Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; triển khai Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế”.  Phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2023; các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; hoạt động ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa và thể thao Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023 - 2025.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa được Cơ quan Sở tham mưu triển khai hiệu quả. Hướng dẫn các địa phương lập thủ tục thực hiện tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh với 12 dự án với nhiều nguồn vốn khác nhau, trong đó huy động từ nguồn xã hội hóa hơn 3 tỷ đồng. Tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” (Dự án số 6).

 

Công tác tham mưu, hướng dẫn các hoạt động nghiệp vụ về văn hóa, nghệ thuật, thư viện, xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình tiếp tục được tập trung và nâng cao chất lượng. Cơ quan Sở đã tham mưu triển khai tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt công tác “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn”; công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp tham mưu và chỉ đạo tổ chức tốt phong trào thể thao quần chúng, tham mưu theo dõi, khuyến khích phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao trong thanh niên, sinh viên, học sinh, công nhân viên chức và người lao động, người cao tuổi, người khuyết tật. Đã phối hợp với các đơn vị thể thao tổ chức thành công các giải thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh trong năm 2023.

Công tác cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh được tập trung triển khai. Triển khai tốt công tác cải cách thủ tục hành chính.

Phát huy những thành tích và kết quả đạt được, CBCC&NLĐ Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao, tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, quyết tâm triển khai kịp thời, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024.

Cuối buổi, Hội nghị đã tiến hành phát động phong trào thi đua; ký kết xây dựng cơ quan văn hóa và giao ước thi đua năm 2024.

 

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL