Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 42.954
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO NỖ LỰC TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024
Lượt đọc: 1768Thời gian: 16:29 - 29/02/2024

Chiều ngày 27/02/2024, tại Hội trường Sở, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức Hội nghị để rà soát, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ năm 2024 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, Trưởng, Phó các phòng và đại diện lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Đồng chí Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì Hội nghị.

Hai tháng đầu năm 2024, Sở Văn hóa và Thể thao đã tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan gắn với tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024; tổ chức nhiều lễ hội, chương trình nghệ thuật, hoạt động thể dục thể thao sôi động, hấp dẫn, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân và du khách.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngành Văn hóa và Thể thao tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả, tạo không khí phấn khởi và khí thế mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của năm 2024, trong đó chú trọng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cụ thể như sau:

1. Tập trung triển khai Chương trình số 312/CTr-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về Chương trình hành động xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh về Chương trình phát triển văn hóa năm 2024.

2. Tham mưu trình Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành các Quyết định, Đề án, Kế hoạch triển khai các lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa và thể thao theo đúng quy định. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hoá, thể thao, đảm bảo giữ gìn môi trường văn hóa, thể thao ổn định, lành mạnh. Tiếp tục triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Văn hóa và Thể thao năm 2024.

3. Tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, thư viện, chiếu phim, thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị văn hóa của tỉnh và cả nước; phối hợp triển khai Đề án “Festival 4 mùa”. Tổ chức các hoạt động, sự kiện, hội nghị quốc tế, hợp tác quốc tế về văn hóa; nghiên cứu xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; hình thành các sản phẩm văn hóa đặc sắc phục vụ phát triển du lịch, gắn kết chặt chẽ phát triển văn hóa, sống cùng di sản và tái tạo di sản. Phối hợp với UBND thành phố Huế xây dựng hồ sơ ứng cử thành phố Huế tham gia Mạng lưới thành phố sáng tạo UNESCO về lĩnh vực sáng tạo ẩm thực.

4. Đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực di sản văn hóa; xây dựng cơ sở sữ liệu về hệ thống lễ hội, cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa phi vật thể, hồ sơ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; cơ sở dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm kê; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số; triển khai xây dựng Bộ hồ sơ “Nghệ thuật Ca Huế” đề nghị UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

5. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn”; xây dựng và triển khai Kế hoạch nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác gia đình; gìn giữ và phát huy thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp có tính đặc thù của vùng văn hóa Huế.

6. Nâng cao chất lượng Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các hình thức tổ chức tập luyện thể dục - thể thao ở cơ sở; vận động và thu hút đông đảo Nhân dân tham gia tập luyện thể dục - thể thao; bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc đặc trưng ở các địa phương. Tổ chức tốt các hoạt động TDTT nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc; phối hợp với các cơ quan, Ban, Ngành Trung ương và địa phương tổ chức các hoạt động thể thao phong trào.

7. Tập trung triển khai đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2021 - 2025 định hướng 2030. Đầu tư kiện toàn, nâng cấp xây dựng cơ sở tập luyện, rà soát lại đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên và một số môn có thế mạnh để có kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ HLV, VĐV; chuẩn bị lực lượng tham gia đạt kết quả cao tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế. Phối hợp tổ chức tốt các giải thể thao quốc gia theo chương trình đã đăng ký với Cục Thể dục Thể thao.

8. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực văn hóa, thể thao, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; đào tạo kiến thức về quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho cán bộ cơ sở; đào tạo đội ngũ diễn viên các chuyên ngành nghệ thuật truyền thống như Ca Huế, Ca kịch Huế... 

9. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao, huy động nguồn lực xã hội đóng góp, hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao. Tập trung đầu tư xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa và thể thao, nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao ở các địa phương còn khó khăn.

10. Mở rộng các hoạt động giao lưu đối ngoại và hợp tác với các địa phương trong nước và quốc tế về văn hóa, thể thao; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá sâu rộng về văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế.

Tại Hội nghị, các phòng, đơn vị thuộc Sở đã tham gia ký kết giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024./.

 

Hà Anh
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL