Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 6.731
Tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã giai đoạn 2014 - 2015
Lượt đọc: 104681Thời gian: 10:47 - 12/10/2014

(VHH) - Ngày 09 tháng 10 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã ban hành Quyết định số 3331/QĐ-BVHTTL về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VHTTDL và Bộ Thông tin và Truyền thồng (TTTT) trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã giai đoạn 2014 - 2015.

Việc ban hành kế hoạch nhằm mục đích để các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ phối hợp triển khai và cùng kiểm tra, giám sát các hoạt động thực hiện Chương trình.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình: Ở Trung ương: Cơ quan chủ trì là Bộ VHTTDL; Đơn vị thực hiện: Vụ Thư viện; Cơ quan phối hợp: Bộ TTTT; Đơn vị thực hiện: Vụ Bưu chính; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Tại địa phương: Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đơn vị thực hiện: Thư viện tỉnh, thành phố; Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Đơn vị thực hiện: Bưu điện tỉnh, thành phố.

Các nhiệm vụ chính bao gồm: Tổ chức đi khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Chương trình tại các địa phương (dự kiến 5 tỉnh, thành/năm); Biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã; Tổ chức tập huấn cho nhân viên Điểm Bưu điện - Văn hóa xã; Xây dựng bộ sách hạt nhân tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã; Tổ chức các hội nghị sơ kết theo từng năm.

Tiến độ thực hiện: Năm 2014 sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra, khảo sát các địa phương (Hà Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An); Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình; biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã. Năm 2015: Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức các lớp tập huấn cho nhân viên Điểm Bưu điện - Văn hóa xã; tổ chức tập huấn kỹ năng phục vụ sách báo cho nhân viên Điểm Bưu điện - Văn hóa xã; tổ chức các cuộc họp với các Bộ, ngành có liên quan về cơ chế hỗ trợ cho hoạt động luân chuyển sách báo và phục vụ đọc tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã; khảo sát, kiểm tra việc thực hiện tại các địa phương (dự kiến 5 tỉnh, thành phố); xây dựng bộ sách hạt nhân tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã; tổ chức sơ kết năm 2015.

Bộ VHTTDL có trách nhiệm phối hợp với Bộ TTTT đi khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Chương trình tại các địa phương; chủ trì tổ chức hội nghị sơ kết; Biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã; hướng dẫn các địa phương xây dựng bộ sách hạt nhân cho các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã; đề xuất cơ chế hỗ trợ các hoạt động luân chuyển sách báo và phục vụ đọc tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở TTTT, Bưu điện địa phương xây dựng Bộ sách hạt nhân theo hướng dẫn của Bộ VHTTDL; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình theo hướng dẫn của Bộ VHTTDL phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; bố trí nguồn lực (sách báo, kinh phí, nhân lực...) triển khai Chương trình theo kế hoạch đã được phê duyệt; tập huấn cho nhân viễn các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã; hàng năm báo cáo tình hình thực hiện Chương trình của địa phương về Bộ VHTTDL (qua Vụ Thư viện).

BM
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL