Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 53.739
Chủ tịch nước: Văn hóa cần được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội
Lượt đọc: 110213Thời gian: 11:44 - 08/10/2015

(VHH) - "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa cần được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội", Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Ngày 4/10, tại TP.HCM, Hội thảo khoa học toàn quốc "Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam" do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tiến hành phiên bế mạc. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội thảo.

Báo cáo tổng kết hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho biết, sau một ngày rưỡi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hội thảo khoa học toàn quốc đã thành công tốt đẹp. Tại hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được gần 100 báo cáo tham luận. Trong số các tham luận, có sự đóng góp của hầu hết các nhà khoa học đầu ngành, các nhà nghiên cứu, lý luận phê bình văn học, nghệ thuật ở các Hội chuyên ngành Trung ương, các trung tâm nghiên cứu, giảng dạy văn hóa, văn nghệ, các cán bộ chỉ đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ cùng nhiều cơ quan báo chí, xuất bản, nhiều văn nghệ sĩ.

Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi và làm rõ về khái niệm nhân cách con người cũng như đánh giá thực trạng nhân cách con người hiện nay và nguyên nhân. Những quan điểm về thực trạng văn học, nghệ thuật trong việc tham gia xây dựng nhân cách con người cũng như những giải pháp chủ yếu để văn học, nghệ thuật thật sự phát huy vai trò quan trọng đối với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam cũng được đem ra “mổ xẻ”.

Các giải pháp được nhấn mạnh như đề cao trách nhiệm của văn nghệ sĩ trong việc xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống của con người Việt Nam; Tăng cường công tác quản lý của ngành giáo dục, đào tạo và các ngành liên quan. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cho rằng cần thiết phải mở rộng sự phối hợp giữa các ban, bộ, ngành liên quan; tiếp tục đổi mới, bổ sung cơ chế chính sách; đẩy mạnh hơn nữa công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật để làm tốt vai trò gắn bó, đồng hành, định hướng các hoạt động sáng tạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, kết quả cuộc hội thảo khoa học này sẽ góp phần làm cho toàn Đảng, toàn dân, nhất là những nhà văn hóa, các văn nghệ sĩ nhận thức sâu sắc hơn vị trí, vai trò của văn hóa, văn nghệ đối với quá trình xây dựng con người phát triển toàn diện nói chung và xây dựng, hoàn thiện nhân cách, đạo đức, lối sống của con người nói riêng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Đảng ta quan niệm văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng làm giàu nền văn hóa của dân tộc, hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam.

“Đảng ta ngày càng nhận thức rõ hơn văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa cần được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch nước, để tiếp tục phát triển, hoàn thiện nền văn hóa đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, chúng ta rất cần quan tâm xây dựng văn hóa trong tất cả các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, pháp luật, lao động, doanh nghiệp, giao tiếp, thẩm mỹ, gia đình…

Chủ tịch nước cho rằng, trong thời gian tới, cần phát triển sâu rộng văn nghệ quần chúng, đồng thời tập trung xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp. Trên cơ sở giữ gìn, phát huy những giá trị của văn học, nghệ thuật dân tộc, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, khoa học, tiến bộ của nước ngoài. Tuy nhiên, trong thời kỳ chủ động hội nhập quốc tế, chúng ta hết sức cảnh giác với cuộc “xâm lăng văn hóa”, những biểu hiện lai căng lấn át bản sắc văn hóa dân tộc.

Chủ tịch nước cho rằng, việc hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống trong giai đoạn đầu đời của mỗi con người có vị trí đặc biệt quan trọng, đòi hỏi văn nghệ sĩ cần coi trọng sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật cho thiếu niên, nhi đồng, gắn chặt với việc nâng cao chất lượng giáo dục thẩm mỹ, dạy văn học, nghệ thuật trong hệ thống giáo dục phổ thông. Cùng với đó, đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cần phát triển số lượng, chất lượng, làm tốt vai trò định hướng dư luận xã hội trong quá trình sáng tác, quảng bá, biểu diễn văn học, nghệ thuật.

"Chúng ta cần phát huy ưu thế đặc thù của văn học, nghệ thuật trong nhiệm vụ cao cả là xây dựng nền tảng tinh thần xã hội. Văn nghệ sỹ không chỉ chuyên chở đạo làm người trong tác phẩm của mình, mà phải sáng tạo nên những hình tượng nghệ thuật có sức cảm hóa, thúc đẩy con người vươn tới sự hoàn thiện chân thiện mỹ", Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Theo Công Quang (Dân trí)
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL