Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 28.339
Kế hoạch triển khai mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình năm 2023
Lượt đọc: 2621Thời gian: 16:10 - 19/09/2023

Ngày 14/09/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 308/KH-UBND triển khai mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình năm 2023 nhằm xây dựng mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình góp phần triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Với Mô hình chuyển đổi số cấp tỉnh, mục tiêu cụ thể như sau:

Đối với nội dung Chính quyền số, phấn đấu 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh kết nối hạ tầng mạng băng thông rộng trên mạng chuyên dùng của Chính phủ để đáp ứng triển khai các dịch vụ số, đảm bảo an toàn thông tin.  Trên 90% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. Tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần…

Đối với nội dung Kinh tế số, phấn đấu kinh tế số chiếm 15% GRDP. Tối thiểu 20% sản phẩm hàng hóa và dịch vụ được chứng nhận thương hiệu có mặt trên các sàn thương mại điện tử. Hình thành 30 doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 20% các doanh nghiệp nhỏ và vừa (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh) thực hiện chuyển đổi số…

Đối với nội dung Xã hội số, phấn đấu tỷ lệ thôn, bản được phủ băng rộng di động đạt 100%; Tỷ lệ thôn, bản được phủ băng rộng cố định (cáp quang FTTH) đạt 100%; Tỷ lệ người sử dụng Internet đạt 90%; Tỷ lệ Hộ gia đình có truy nhập Internet băng rộng cáp quang đạt 85%; Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 90%; Tỷ lệ Hộ gia đình có truy nhập Internet (bao gồm băng rộng cố định và băng rộng di động) đạt 90%. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 80%...

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trải nghiệm các ứng dụng chuyển đổi số tại Đại Nội Huế

Với Mô hình chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã, mục tiêu cụ thể như sau:

Đối với nội dung Chính quyền số, phấn đấu 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường điện tử; 100% các văn bản, hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật theo quy định). 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; Quy trình xử lý dịch vụ công trực tuyến đều thực hiện theo quy trình điện tử. Kết quả xử lý được ký số và làm cơ sở hình thành hồ sơ điện tử cho người dân, doanh nghiệp....

Đối với nội dung Kinh tế số, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, sản xuất và người dân về chuyển đổi số, phát triển kinh tế, mua bán, phân phối hàng hóa dựa trên môi trường mạng. Phấn đấu đạt 100% các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ có lợi thế của huyện, xã sản phẩm OCOP được quảng bá qua môi trường mạng (Hue-S, trang thông tin điện tử, mạng xã hội,…); hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp kết nối, đưa hàng hóa, dịch vụ lên môi trường mạng...

Đối với nội dung Xã hội số, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trên địa bàn huyện, xã về chuyển đổi số; Hỗ trợ hướng dẫn người dân ứng dụng về các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số (Hue-S và các dịch vụ số khác) trên môi trường mạng. Phấn đấu tỷ lệ người sử dụng Internet đạt 90%; Tỷ lệ hộ gia đình có truy nhập Internet băng rộng cáp quang đạt 85%; Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 90%; Tỷ lệ hộ gia đình có truy nhập Internet (bao gồm băng rộng cố định và băng rộng di động) đạt 90%...

Để đạt những mục tiêu nói trên, Kế hoạch đề ra những giải pháp đối với mô hình cấp tỉnh, mô hình cấp huyện, mô hình cấp xã. Trong đó, đối với mô hình cấp tỉnh, bên cạnh Nhóm ứng dụng chuyển đổi số cốt lõi của tập trung vào các lĩnh vực: Chính quyền số; Y tế; Lĩnh vực Giáo dục; Tài chính - Ngân hàng; Nông nghiệp; Giao thông và logistics; Năng lượng; Tài nguyên - Môi trường; Công nghiệp; Du lịch; Công dân số; An toàn, an ninh; còn có các nhóm giải pháp như: Nhóm ứng dụng Quản trị thông minh; Nhóm ứng dụng Hỗ trợ và giao tiếp; Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh;  Dữ liệu; Hạ tầng công nghệ thông tin; Đầu tư hạ tầng băng rộng; Cảm biến thu thập dữ liệu IoT; An toàn thông tin; Cơ sở vật chất; Các cơ chế, thể chế, chính sách phục vụ chuyển đổi số

Lộ trình thực hiện như sau: Tháng 9/2023: Ban hành Kế hoạch triển khai mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình. Tháng 12/2023: công bố mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình; Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu tại Kế hoạch triển khai mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình. Từ 12/2023- 2025: Triển khai mô hình các cấp.

Đăng Nguyên
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL