Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 16.158
Tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ phát triển Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số
Lượt đọc: 1532Thời gian: 15:43 - 22/11/2023

Ngày 07 tháng 11 năm 2023 Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) ban hành Công văn số 56489/BTTTTCĐSQG về tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ phát triển chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam.

Các bước để thực hiện chuyển đổi số.

Tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định một trong các nhiệm vụ trọng tâm quốc gia là: Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về chính phủ số theo kịp sự phát triển của công nghệ, bảo đảm sự phát triển đồng bộ các mô hình chính phủ số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, kết nối liên thông, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. Để thúc đẩy triển khai nhiệm vụ này, Bộ TT&TT đã tổng hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật do các bộ, ngành và Bộ TT&TT chủ trì, xây dựng ban hành.

Về trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin sẽ căn cứ các quy định hiện hành, việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của các chủ quản các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin quốc gia, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin do mình quản lý. Cụ thể, Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia. Tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối của cơ sở dữ liệu quốc gia. Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ trung ương đến địa phương.

Về việc ban hành tiêu chuẩn, quy chuấn, hướng dẫn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước thời gian qua, căn cứ vào các quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 về quy định danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước;  04 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu một số cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin dùng chung phổ biến trong cơ quan Nhà nước. Căn cứ nhu cầu thực tiễn, các bộ, ngành đã ban hành các quy định, hướng dẫn riêng, đặc thù, đối với dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành áp dụng cho ngành, lĩnh vực thuộc Bộ mình quản lý. Căn cứ vào 173 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực TT&TT do Bộ TT&TT ban hành như: trung tâm dữ liệu, an toàn thông tin mạng, chữ ký số, giao thức mạng, đánh giá sản phẩm phần mềm, kiểm thử phần mềm...

Bộ TT&TT đề nghị các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, sử dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trên quy mô quốc gia. Khẩn trương rà soát, xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về cấu trúc dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin quốc gia, cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin quốc gia/chuyên ngành do mình quản lý; về xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành, khai thác các hệ thống thông tin phục vụ chính phủ số và chính quyền số do mình quản lý; xin ý kiến Bộ TT&TT trước khi ban hành.

Đồng thời, có ý kiến bằng văn bản đề xuất cụ thể về nhu cầu xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật dùng chung trên quy mô quốc gia để Bộ TT&TT nghiên cứu, đưa vào kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật thời gian tới. Đối với các đề xuất cần làm rõ các nội dung như: mục đích; phạm vi, đối tượng áp dụng; căn cứ đề xuất; nội dung chính cần tiêu chuẩn/quy chuẩn hóa, hướng dẫn áp dụng thống nhất trên toàn quốc./.

(Thông tin chi tiết tại file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Hương Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL