Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 18.601
Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 68 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2016)
Lượt đọc: 75525Thời gian: 09:18 - 31/05/2016

(VHH) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành công văn số 1001/SVHTTDL về đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 68 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc: Động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hi sinh, gian khổ... Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đem hết sức mình, tham gia kháng chiến, kiến quốc, đưa đất nước vượt qua thời điểm đầy gian nguy, bảo vệ được chính quyền cách mạng non trẻ, xóa được nạn đói, nạn dốt. Từ những kết quả bước đầu đó, phong trào thi đua ái quốc được tiếp thêm sức mạnh, ngày càng phát triển, góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị tuyên truyền hưởng ứng nội dung “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. Làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò, tác dụng to lớn của thi đua yêu nước đối với những thắng lợi của cách mạng Việt Nam; nhận thức sâu sắc vai trò của thi đua yêu nước, tạo động lực to lớn thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm như văn hóa, văn nghệ, liên hoan, hội thi, hội diễn, các chương trình văn nghệ tiền sảnh nhà văn hóa, các hoạt động biểu diễn, trưng bày, triển lãm, tuyên truyền giới thiệu sách, tổ chức chiếu phim tại chỗ và lưu động đảm bảo quy mô, hình thức và chủ đề phù hợp, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm. Gắn các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2016) với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ".

Đây là dịp để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; đặc biệt quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Vận động và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

TP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL