Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 7.529
Hết hiệu lực của một số văn bản quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thư viện
Lượt đọc: 2116Thời gian: 08:55 - 08/04/2024

(VTH) - Các văn bản sẽ hết hiệu lực thi hành theo Quyết định số 734/QĐ-BVHTTDL ngày 26/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thư viện.

Theo đó, Quyết định số 2114/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động hỗ trợ, tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập nghiên cứu hết hiệu lực từ 01 tháng 9 năm 2023. Quyết định số 4831/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động xử lý kỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu, bộ máy tra cứu các loại tài liệu tại các thư viện công lập hết hiệu lực từ 01 tháng 03 năm 2024.

Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, thực hiện Quyết định 156/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, Bộ VHTTDL đã ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BVHTTDL ngày 31/5/2023 ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu (hiệu lực thi hành 01 tháng 9 năm 2023) và Thông tư số 16/2023/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2023 ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập (hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2024).

(Văn bản đính kèm)

Tập tin đính kèm:
TH (Theo vuthuvien.bvhttdl.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL