Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 2.403
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
Lượt đọc: 27481Thời gian: 11:47 - 11/12/2017
Ảnh: Ban TĐKT

(VHH) - Sáng ngày 07/12/2017, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố Huế và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia các Khối thi đua năm 2017.

Hội nghị đã được nghe truyền đạt, phổ biến những nội dung mới của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Đồng thời, thông qua Hội nghị nhằm giải đáp những vướng mắc về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng cũng như về quy trình, thủ tục khi triển khai áp dụng tại các địa phương. Qua đó, giúp các cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị nắm được những quy định hiện hành của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Cùng với việc thực hiện theo các Quy định trong Luật thi đua khen thưởng hiện hành, để thay thế và bổ sung một số nội dung phù hợp, ngày 05/12/2017 UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 8968/UBND-DN về việc hướng dẫn xét khen thưởng thành tích công tác năm 2017 cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đối với việc đề nghị xét công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” và "Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh" được thay đổi như sau:

* Hướng dẫn xét công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”

- Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Công ty, doanh nghiệp; các huyện, thị xã và thành phố Huế: số lượng đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” không quá 10% trên tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

- Đối với các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương: số lượng đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” không quá 3% trong tổng số cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

* Hướng dẫn đề nghị Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh để tặng cho cá nhân, tập thể về hoàn thành nhiệm vụ công tác năm phải gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, đạt tiêu chuẩn sau:

- Đối với cá nhân có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở; số lượng đề nghị không quá 20% trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng tối đa không quá 10 cá nhân thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Công ty, doanh nghiệp, các huyện, thị xã và thành phố Huế, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đạo tạo, Sở Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với tập thể có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; số lượng đề nghị không quá 30% trong tổng số phòng, ban, chi cục trực thuộc hoặc tương đương, nhưng tối đa không quá 10 tập thể thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Công ty, doanh nghiệp, các huyện, thị xã và thành phố Huế, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đạo tạo, Sở Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen không quá 20% đơn vị thành viên.

* Hồ sơ thủ tục đề nghị khen thưởng (Bổ sung)

- Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phải có số phiếu đồng ý của các thành viên Hội đồng từ 90% trở lên, tính trên tổng số thành viên của Hội đồng (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì lấy ý kiến bằng phiếu bầu) đối với việc đề nghị xét công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”.

- Quyết định, Thông báo hoặc văn bản khác có liên quan việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cá nhân, tập thể của cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị khen thưởng.

- Quyết định, Chứng nhận hoặc văn bản khác có liên quan của cơ quan có thẩm quyền đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL