Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 2.234
Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Lượt đọc: 27942Thời gian: 16:03 - 14/12/2017

(VHH) - Sáng ngày 14/12/2017, Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động Tỉnh, các đồng chí trong Thường vụ Công đoàn, BCH Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao và gần hơn 100 đoàn viên công đoàn cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao đã đến dự.

Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao được thành lập vào ngày 30 tháng 11 năm 2016 sau khi tách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thành lập 2 Sở: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch. Ngay sau khi thành lập, công đoàn Sở đã nhanh chóng kiện toàn Ban chấp hành và chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đến nay, Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao có 13 công đoàn cơ sở thành viên (CĐCSTV) có tổng cộng 582 đoàn viên công đoàn. Trong những năm qua, Công đoàn Sở và các CĐCSTV đã tích cực giám sát và kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức và người lao động (CCVC-LĐ); nhất là chính sách về việc làm, tiền lương, định mức lao động, tham gia công tác về chế độ bảo hiểm cho đoàn viên công đoàn, bảo hộ lao động, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc cùng với chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Công đoàn Sở đã hướng dẫn các CĐCSTV phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CCVC-LĐ hàng năm. Phần lớn CĐCSTV đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị CCVC-LĐ đảm bảo thời gian quy định, đúng quy trình và đầy đủ các nội dung. Thông qua Hội nghị CCVC-LĐ, thủ trưởng các đơn vị đã tiếp thu, giải đáp kiến nghị của CNVC-LĐ và đưa ra các giải pháp, tạo điều kiện cho CCVC-LĐ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều hoạt động của công đoàn được quan tâm và đẩy mạnh tổ chức với nhiều nội dung, hình thức đa dạng và phong phú như: đóng góp quỹ mái ấm công đoàn được 42.568.000 đồng, xây dựng quỹ tương trợ công đoàn được 73.932.000 đồng, tham gia đóng góp "Quỹ Vì người nghèo", ủng hộ người dân nghèo tại các vùng sâu vùng xa...

Trong những năm qua, công đoàn ngành Văn hóa và Thể thao đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục thông qua các hoạt động Ngày Pháp luật; tổ chức cho đoàn viên, người lao động tham gia các sự kiện do liên đoàn lao động tỉnh và ngành tổ chức; tích cực vận động công nhân, viên chức, lao động tham gia học tập nâng cao trình độ mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, công công đoàn đã quan tâm tạo điều kiện để CCVC-LĐ học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện, chất lượng của đội ngũ CCVC-LĐ giúp CCVC-LĐ hiểu biết đầy đủ hơn về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức các phong trào để xây dựng phong trào thi đua cấp cơ sở; qua đó đã xuất hiện những tập thể và cá nhân "Điển hình tiên tiến xuất sắc", theo gương người tốt, việc tốt và đã mang đến những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Bên cạnh việc chú động phát triển cá cá nhân đoàn viên công đoàn trong việc tham gia phát triển các phong trào thi đua của Ngành; trong năm qua, công tác đổi mới tổ chức công đoàn Ngành để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở và đội ngũ cán bộ công đoàn; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Sở văn hóa và Thể thao đã tạo mối quan hệ công tác giữa tổ chức công đoàn với các cấp chính quyền, thực hiện tốt các nội dung ký kết quy chế phối hợp giữa Công đoàn với Sở Văn hóa và Thể thao và đã góp phần phát huy tiềm lực của đội ngũ CCVC-LĐ vào việc thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành, đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động công đoàn được thuận lợi.

Với chức năng nhiệm vụ và vị trí của công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao, sự quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, hoạt động công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao nhiệm kỳ qua đã có nhiều khởi sắc, tạo ra một diện mạo mới trong hoạt động đoàn thể, góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đặt ra. Trên cơ sở phát huy tối đa năng lực, trí tuệ, sức sáng tạo của tập thể, công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến đoàn viên theo các quy định của nhà nước; phát huy cao vai trò công đoàn trong tham gia xây dựng định mức chi tiêu của đơn vị. Thực hiện tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; vận động 100% đoàn viên công đoàn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như các phong trào thi đua…; thường xuyên hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”,  tổ chức tốt các phong trào như: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Mái ấm công đoàn”, “Tương trợ công đoàn”, thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa”…

Bên cạnh đó, Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao đã tham gia tích cực vào công tác chuyên môn, quản lý cơ quan, làm tốt công tác giám sát quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. Qua đó, đoàn viên công đoàn luôn có lập tr­ường tư tưởng chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức lối sống tốt; có ý thức tổ chức kỷ luật; luôn khắc phục mọi khó khăn, gương mẫu, sáng tạo trong công tác; chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nư­ớc.

Bước sang nhiệm kỳ mới (2017 - 2022), với mục tiêu và nhiệm vụ được giao, Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiếp tục bám sát nhiệm vụ của Ngành, chỉ đạo của công đoàn cấp trên, tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, rà soát tham mưu hoàn thiện các thể chế để nâng cao hiệu lực quản lý; thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành giao, tiếp tục giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa. Tổ chức thực hiễn công tác tuyên truyền các sự kiện văn hóa chính trị, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Thừa Thiên Huế lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội của công đoàn Văn hóa và Thể thao nhiệm kỳ mới; Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi một việc, biết nhiều việc; nâng cao chất lượng phục vụ góp phần tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành của Sở Văn hóa và Thể thao.

Tại Đại hội, với tinh thần, trách nhiệm cao, các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, tham gia nhiều ý kiến và nhất trí thông qua báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ qua, cũng như đề ra phương hướng để thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Khóa I gồm 15 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất tiêu biểu cho gần 600 đoàn viên công đoàn của Ngành và bầu 02 đại biểu biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự đại hội Công đoàn cấp trên.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL