Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 2.537
Sở Văn hóa và Thể thao đứng thứ 8/21 trong đánh giá chất lượng hoạt động Quý I năm 2020 của sở, ban, ngành cấp Tỉnh.
Lượt đọc: 15576Thời gian: 14:14 - 28/04/2020

(VHH) - Ngày 27/4/2020, Sở Nội vụ đã có Thông báo số 426/TB-SNV về kết quả thẩm định, đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương quý I năm 2020.

Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong Quý I năm 2020,  Hội đồng thẩm định đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh đã tiến hành rà soát, thẩm định đánh giá kết quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đơn vị địa phương theo các tiêu chí Quy định tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 9 tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh.

Căn cứ kết quả xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ngành cấp tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao đứng vị thứ 8/21 trong đánh giá chất lượng hoạt động Quý I năm 2020 của sở, ban, ngành cấp Tỉnh.

Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương giúp UBND tỉnh đánh giá về hiệu quả, năng lực điều hành hoạt động của Lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh, cũng như Trưởng các phòng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. Qua kết quả đánh giá, làm cơ sở để các đơn vị phát huy những mặt ưu điểm, tích cực, rà soát và khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đây cũng là căn cứ để bình xét thi đua và đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL