Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 2.474
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Lượt đọc: 18799Thời gian: 14:27 - 29/04/2020

(VHH) - Sáng 29/4, tại Hội trường Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao (08 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế) đã diễn ra thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội được tổ chức đảm bảo theo các quy định về Đại hội đại biểu cấp cơ sở và các điều kiện về đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là Đại hội điểm cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đến dự có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đại diện Lãnh đạo Cục Thuế Thừa Thiên Huế, các ban, ngành của tỉnh; đại biểu nguyên là Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao và gần 100 đại biểu chính thức tham dự.

Báo cáo chính trị Đại hội, đồng chí Phan Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đánh giá những kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo đã chỉ rõ, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao đã tích cực, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ II đã đề ra, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV.

Cùng với việc tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ Sở đã chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch công tác sát với tình hình thực tế của Ngành và của Tỉnh; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận, các đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý, hành chính nhà nước, tham mưu ban hành nhiều chính sách, chiến lược, quy hoạch, đề án quan trọng liên quan lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình (giai đoạn 2015 - 2020) và lĩnh vực du lịch (giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 6/2016); tập trung lãnh đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Nhiều hoạt động lễ hội diễn ra quy mô, mang đậm giá trị nhân văn và bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa Huế thu hút khách du lịch. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật được tổ chức thường xuyên, chất lượng. Nhiều chương trình nghệ thuật mang tầm quốc gia và quốc tế được tổ chức thành công, tạo ấn tượng tốt với công chúng và du khách. Hoạt động thư viện, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, điện ảnh đa dạng, phong phú, có chất lượng cao, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu của du khách và quần chúng nhân dân. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc tiếp tục được triển khai đồng bộ. Công tác tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử, cách mạng và di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác lập hồ sơ khoa học công nhận di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh, bảo vật quốc gia được quan tâm chỉ đạo triển khai. Thường xuyên chỉ đạo triển khai công tác chỉnh lý, trưng bày, nghiên cứu khoa học, sưu tầm hiện vật tại các bảo tàng. Chỉ đạo tham gia thẩm định, có ý kiến trong công tác trùng tu các di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế. Các giá trị văn hóa phi vật thể được khai thác, bảo tồn, khôi phục và phát huy hiệu quả. Chỉ đạo hoàn thiện nhiều hồ sơ trình đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; triển khai Đề án “Bảo tồn phát huy giá trị di sản nghệ thuật Ca Huế giai đoạn 2017-2022; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số.

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được Đảng ủy Sở tập trung chỉ đạo triển khai sâu rộng. Công tác gia đình và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn được triển khai hiệu quả, bước đầu đã tạo được những chuyển biến mới trong ý thức của người dân góp phần xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. Hệ thống thiết chế văn hóa và thể thao được đầu tư, nâng cấp, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, các mô hình hoạt động văn hóa và sinh hoạt cộng đồng; hệ thống nhà văn hóa, nhà gươl, hội quán tại các làng, thôn, bản từng bước được đầu tư, sử dụng và khai thác hiệu quả.

Về du lịch, giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 6/2016, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước đây đã chỉ đạo tham mưu triển khai tốt các hoạt động du lịch, góp phần đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành địa bàn thu hút các nhà đầu tư, có nhiều dự án đầu tư lớn vào du lịch.

Lĩnh vực thể dục thể thao có bước phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được triển khai sâu rộng, được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Công tác tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII tổ chức được Trung ương, các tỉnh đánh giá cao. Thể thao thành tích cao đạt được những thành tích vượt trội, đáng chú ý là đã có nhiều vận động viên xuất sắc vươn tầm châu lục, thế giới ở các bộ môn Cờ vua, Điền kinh, Karate, Vật, Đá cầu... Nhiều giải thể thao lớn của tỉnh, quốc gia, khu vực và quốc tế được đăng cai tổ chức thành công và được Lãnh đạo tỉnh, Trung ương đánh giá cao.

Hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, thể thao đem lại những kết quả tích cực, trong đó các hoạt động giao lưu, hợp tác, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, văn hóa của vùng đất Cố đô, quảng bá về thành phố Văn hóa ASEAN, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam được thường xuyên triển khai. Lãnh đạo thực hiện tốt việc đề xuất hợp tác với các quốc gia như Pháp, Trung Quốc liên quan đến lĩnh vực văn hóa. Tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác về thể thao với các tổ chức quốc tế và các nước trong khu vực...

Ngoài việc chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch hàng năm và các nhiệm vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao, hàng năm Đảng ủy Sở đã lãnh đạo xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các nhiệm vụ về quốc phòng toàn dân, chính trị và trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an ninh trật tự toàn cơ quan, đơn vị; nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Làm tốt công tác cải cách tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017; thực hiện đầy đủ các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; tổ chức kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo kế hoạch định kỳ. Công tác quản lý và phát triển đảng viên đạt được những kết quả mới với số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao; các tổ chức cơ sở đảng không ngừng được kiện toàn, xây dựng trong sạch, vững mạnh.

Có thể khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao đã có những bước phát triển vững mạnh, toàn diện; vai trò, vị thế của Đảng bộ và toàn Ngành được nâng lên. Nhiều năm liền, Đảng bộ được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ tới (2020-2025), Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phân đấu để Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó đặt ra chỉ tiêu là: 100% đảng viên, 100% quần chúng là cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Ngành tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng. 100% đảng viên không tham nhũng, lãng phí, không có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; hàng năm, có 100% chi bộ, đảng bộ bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% chi bộ, đảng bộ bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu kết nạp từ 60 - 65 đảng viên mới, 100% chi bộ đều có kết nạp đảng viên mới; 100% đảng viên, chi bộ được kiểm tra, giám sát ít nhất 01 lần. Phấn đấu Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên qua các năm 2020 - 2025.  

Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu trên, đặc biệt là lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045, Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Đại hội đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản như: Tập trung chỉ đạo công tác bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị di sản văn hóa của dân tộc, văn hóa, di sản vùng đất cố đô Huế. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, gắn kết chặt chẽ phát triển văn hóa với nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Phổ biến kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, kết luận… do các cấp ủy đảng ban hành đến cán bộ, công chức và người lao động; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; thực hiện nghiêm túc việc phân công nhiệm vụ trong Đảng bộ; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao trong nhiệm kỳ qua. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi đan xen với những khó khăn, thách thức đang đặt ra, đặc biệt là đối với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đồng chí đề nghị Đảng bộ cần phát huy những kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và đảng viên, cán bộ CCVC nỗ lực phấn đấu, vừa phát huy nội lực, nâng cao năng lực lãnh đạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành văn hóa, thể thao của tỉnh nhà, nhất là thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045.

Đồng chí Phan Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và tín nhiệm bầu 15 đồng chí có đủ phẩm chất chính trị và năng lực công tác vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội cũng bầu chức danh Bí thư tại Đại hội và bầu 9 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII.

Trao hoa cho các đồng chí thôi tham gia BCH Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao khóa mới

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL