Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 16.948
Nội dung đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2021
Lượt đọc: 20707Thời gian: 22:58 - 28/09/2021

(VTH) - Ngày 24 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2400/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2021.

 Theo đó, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện (gọi chung là cơ quan, địa phương) được xác định theo các nhóm tiêu chí đánh giá như sau:

- Đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính được cấu trúc thành 07 lĩnh vực/nội dung đánh giá đối với các sở và 08 lĩnh vực/nội dung đánh giá đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; tác động của công tác cải cách hành chính đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (lĩnh vực này chỉ được đánh giá đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện).

- Điều tra xã hội học: kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh các sở và Ủy ban nhân dân cấp huyện (DDCI) do Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh thực hiện; kết quả đánh giá Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) do Sở Nội vụ thực hiện.

- Đánh giá của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, địa phương. Thang điểm đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các cơ quan, địa phương là 100, trong đó: Điểm đánh giá kết quả thực hiện CCHC là 65/100; Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 25/100; Điểm đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác CCHC tại các sở, UBND cấp huyện là: 10/100.

TP (Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL