Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 37.566
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022
Lượt đọc: 21267Thời gian: 09:24 - 27/05/2022

(VTH) - Theo đó, Kế hoạch nhằm tạo sự thay đổi từ nhận thức đến hành động về chuyển đổi số của Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Đồng thời, tập trung thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022 trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch với định hướng xuyên suốt là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số và tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong năm 2022 đã được Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đề ra.

Theo Kế hoạch, các mục tiêu hướng tới, đó là: Hoàn thành chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2022 tới cá nhân, tổ chức; 100% thủ tục hành chính được số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa đơn vị (chậm nhất thực hiện từ ngày 01 tháng 6 năm 2022); 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ (không bao gồm nội dung mật) được ký số, gửi qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, chia sẻ với Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia; 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)….

Kế hoạch đề ra các nội dung cần triển khai thực hiện, gồm: Xây dựng, phát triển nền tảng cho chuyển đổi số (chuyển đổi nhận thức; kiến tạo thể chế; phát triển hạ tầng số, nền tảng số; phát triển ứng dụng; phát triển dữ liệu số; bảo đảm an toàn thông tin mạng); phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số (duy trì và mở rộng hệ thống quản lý văn bản điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, duy trì hệ thống thông tin báo cáo của Bộ để kết nối, truyền dữ liệu đến hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ; Hoàn thiện và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ tới các đơn vị được giao giải quyết thủ tục hành chính, kết nối, liên thông hệ thống thông tin giải quyết TTHC với hệ thống hải quan một cửa Quốc gia và Cổng dịch vụ công Quốc gia).

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ để tổ chức triển khai thực hiện, tổ chức báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo định kỳ hàng tháng, quý, năm./.   

Văn Vũ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL