Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 15.168
Tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
Lượt đọc: 11966Thời gian: 11:03 - 15/06/2022

Căn cứ Kế hoạch số 962/KH-SVHTT ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại một số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 02 viên chức

II. CHỨC DANH VÀ VỊ TRÍ CẦN TUYỂN:

1. Nghiệp vụ phát hành phim

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 viên chức

- Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế toán, Tài chính;

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (B1 hoặc C trở lên).

2. Kỹ thuật máy chiếu

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 viên chức

- Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Tin học, Công nghệ Thông tin;

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (B1 hoặc C trở lên).

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Nội dung và hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Kiểm tra môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức kiểm tra: Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, tiến hành xét tuyển một trong ba hình thức: Phỏng vấn; thực hành; viết.

b) Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian kiểm tra: Phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự kiểm tra có không quá 15 phút chuẩn bị); viết 180 phút (không kể thời gian chép đề); thời gian thực hành tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.

d) Thang điểm (phỏng vấn, thực hành,viết): 100 điểm.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 2, Mục IV (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch (mua tại Sở Nội vụ) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tuyển dụng;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tuyển dụng;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (bổ sung sau khi có kết quả tuyển dụng)

- Các loại giấy tờ, hồ sơ trên lập thành 02 bộ đựng trong 02 bì hồ sơ lớn. Nếu trúng tuyển, các hồ sơ trên được lưu giữ tại cơ quan quản lý viên chức. Trường hợp không trúng tuyển đơn vị sẽ không trả lại hồ sơ dự tuyển.

VI. KINH PHÍ TUYỂN DỤNG:

Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng: trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai từ ngày 15/6/2022-30/6/2022

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế (41A Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế).

- Thông báo tuyển dụng được đăng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế (TRT), trên trang thông tin điện tử của Sở và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc.

2. Thời gian tổ chức xét tuyển: Sẽ có thông báo cụ thể sau.

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo để Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế, các cá nhân có nhu cầu, tham gia dự tuyển biết.

Chi tiết tại file đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
svhtt.thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL