Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 17.142
KẾ HOẠCH Về việc tuyển dụng hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ năm 2022
Lượt đọc: 8490Thời gian: 16:00 - 13/09/2022

KẾ HOẠCH Về việc tuyển dụng hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2022 (làm việc tại Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao)


 

Căn cứ Luật Lao động số 45/2019/QH14 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thành lập Sở Văn hóa và Thể thao; Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-SVHTT ngày 22/5/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở;

Sở Văn hóa và Thể thao lập kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, làm việc tại Văn phòng Sở, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

1. Mục đích, yêu cầu

Nhằm tuyển chọn những người có phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ đáp ứng được yêu cầu công việc, phù hợp với vị trí việc làm để bổ sung cho Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao.

2. Nguyên tắc tuyển dụng:

+ Bảo đảm công khai, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

+ Bảo đảm tính cạnh tranh.

+ Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

II. NHU CẦU, PHƯƠNG THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

1.     Nhu cầu tuyển dụng:

+ Số lượng: 01 chỉ tiêu;

+ Vị trí: Nhân viên Lái xe kiêm bảo trì điện, nước;

+ Yêu cầu về trình độ: Có bằng lái xe hạng B2 trở lên.

+ Địa điểm làm việc: Tại Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao, số 08 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

2. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng Hợp đồng theo nghị định 68/2000/NĐ-CP được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển dựa trên xem xét các điều kiện của hồ sơ dự tuyển; kết quả kiểm tra, sát hạch thực hành kỹ năng lái xe hạng B2 trở lên.

3. Điều kiện đăng ký tuyển dụng

          a) Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Nam, tốt nghiệp THPT trở lên;

          - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

          - Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

- Có dị dạng về hình thể;

- Phát âm và chữ viết không rõ ràng.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đính kèm;

2. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ; Giấy khám sức khỏe còn giá trị sử dụng (có giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký kết luận sức khỏe) do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) trong tuyển dụng.

4. Các loại giấy tờ, hồ sơ trên lập thành 02 bộ đựng trong 02 bì hồ sơ lớn; 01 phong bì có dán tem và ghi rõ tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại; 02 ảnh 4x6.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ: Trong 30 ngày, kể từ ngày 12/9/2022 - 12/10/2022.

2. Thời gian xét tuyển, sát hạch: Dự kiến trong tháng 10/2022.

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp tại Sở Văn hóa và Thể thao (qua Phòng Tổ chức - Pháp chế), số 08 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế), điện thoại: 0234.3824159, nhận hồ sơ trong giờ hành chính.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Giao Phòng Tổ chức - Pháp chế tham mưu thành lập Hội đồng tuyển tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ theo quy định; niêm yết công khai Kế hoạch tuyển tại trụ sở số 08 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế; đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở; tổ chức, phối hợp với Văn phòng thực hiện kế hoạch xét tuyển.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm việc tại Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022./. 

(Chi tiết tại file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
svhtt.thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL