Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 51.771
Hội nghị Cán bộ, công chức cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao năm 2023
Lượt đọc: 4185Thời gian: 09:17 - 13/03/2023

Sáng ngày 10/3/2023, Khối cơ quan Văn phòng Sở tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2023. Đây là hoạt động nhằm thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí Phan Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, cùng dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, toàn thể cán bộ công chức và người lao động Khối cơ quan Văn phòng Sở.

 
Năm 2022, cán bộ, công chức và người lao động (CBCC&NLĐ) Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao đã phát huy vai trò trách nhiệm, đoàn kết, chủ động tham mưu triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết, đề án, kế hoạch quan trọng, góp phần cùng toàn Ngành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
 
Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao đã triển khai tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động. Đặc biệt là tuyên truyền phổ biến, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045.
 
Tiếp tục tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; qua đó, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động.
 

Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao đã phát huy vai trò chủ lực, tập trung tham mưu thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, các ý kiến chỉ đạo năm 2022 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tham mưu ban hành nhiều Quyết định, Đề án, kế hoạch… quan trọng liên quan lĩnh vực quản lý của Ngành. Công tác tham mưu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được thực hiện đúng quy trình, quy định. Năm 2022, đã tiếp nhận và giải quyết 560/567 hồ sơ cho cá nhân, tổ chức, trong đó 525 hồ sơ được giải quyết đúng và trước thời hạn, đạt tỷ lệ 92.6%, 07 hồ sơ đang trong hạn giải quyết, 35 hồ sơ đã giải quyết quá hạn.

Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả tham mưu tổ chức các hoạt động, công tác phối hợp giữa Công đoàn và Chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng cùng cán bộ công chức, người lao động cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho CBCCVC cơ quan Sở; trao đổi các vấn đề đối với các hoạt động công đoàn nhằm đẩy mạnh quyền lợi và nghĩa vụ, chính sách liên quan của cán bộ công chức và người lao động…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Hải - TUV, Giám đốc Sở VHTT hoan nghênh những thành quả đạt được của Khối cơ quan Văn phòng Sở VHTT, đồng thời đề nghị Lãnh đạo các phòng, các tổ chức đoàn thể tiếp thu các ý kiến phát biểu của cán bộ công chức, người lao động để điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ đảm bảo phù hợp với quyền lợi chính sách, các quy định hiện hành; tăng cường hơn nữa việc triển khai các hoạt động văn hóa và thể thao cho cán bộ công chức, các hoạt động giao lưu, trao đổi cán bộ công chức, viên chức và người lao động giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở; thường xuyên quan tâm đến đời sống cho mỗi cán bộ công chức viên chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy sức mạnh của các phòng, của tập thể đơn vị để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra…

 
svhtt.thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL