Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 76.590
Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao Khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2022
Lượt đọc: 17355Thời gian: 12:03 - 12/02/2020

(VHH) - Sáng ngày 12/02/2020, tại Hội trường Sở Văn hóa và Thể thao, Chi bộ Văn phòng Sở đã tổ chức Đại hội Khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở, đại diện các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao cùng toàn thể Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy Sở, tập thể Chi bộ Văn phòng Sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết đề ra, gặt hái được những kết quả quan trọng. Tập thể chi ủy đã tập trung thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức cho 100% đảng viên, cán bộ trong Chi bộ tham gia học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; xây dựng và ban hành kịp thời các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chủ trương của Đảng ủy cấp trên; tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, tham mưu tổ chức các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thể thao; tham mưu công tác tổng hợp, khen thưởng, cải cách hành chính, quản lý ngân sách, tài chính; triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động quản lý, ổn định tổ chức bộ máy, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; triển khai công tác cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh; chú trọng công tác tuyên truyền thực hiện tốt các chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình của cấp ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tích cực chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp nhằm thực hiện tốt Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045 góp phần bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị di sản văn hóa của dân tộc, văn hóa, di sản vùng đất cố đô Huế. Bên cạnh đó, Chi bộ văn phòng Sở cũng đã thường xuyên triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí thi đua sôi nổi, thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị chất lượng, hiệu quả góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và sự phát triển ngành Văn hóa và Thể thao nói riêng.

Với kết quả đó, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng Sở đã được Đảng ủy cấp trên khen thưởng nhiều danh hiệu; nhiều đồng chí đảng viên được công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các phòng chuyên môn, tổng hợp được công nhận tập thể lao động tiên tiến; tập thể lao động xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.  Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ trong nhiệm kỳ mới đồng chí đã chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Chi bộ văn phòng Sở cùng với các chi bộ thuộc khối quản lý nhà nước cần phát huy hơn nữa vai trò là lòng cốt của Đảng ủy, tăng cường tham mưu chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hành chính văn phòng, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao vị thế Ngành Văn hóa và Thể thao. Thực hiện tốt chức năng giúp Giám đốc Sở tổng hợp, xử lý thông tin, điều phối mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở ngày càng đi vào nền nếp theo hướng chất lượng và hiệu quả góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành cũng như của Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao. Bên cạnh đó, tại Đại hội đồng chí cũng đề nghị, Chi bộ Văn phòng Sở trong nhiệm kỳ tới, tập thể đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, không ngừng tu dưỡng rèn luỵên phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ Đảng viên.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ cần tập trung quán triệt và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Tập thể Chi ủy chi bộ phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn để ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra, xây dựng Chi bộ phát triển vững mạnh toàn diện, góp phần cùng toàn ngành Văn hóa và Thể thao hoàn thành xuất sắc Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao nhiệm kỳ 2015 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước, là thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.

Đại hội đã tiến hành lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn để bầu vào Chi ủy Chi bộ Văn phòng Sở khóa mới, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư. Qua bầu cử được 03 đồng chí gồm: đồng chí Hoàng Thị Kim Oanh, Trưởng phòng Tổ chức Pháp chế được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Hữu An, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Sở được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Phạm Đăng Khánh, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính được bầu vào Chi ủy viên.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL