Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 77.938
Chi bộ Nghiệp vụ tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Lượt đọc: 18870Thời gian: 18:42 - 20/02/2020

(VHH) - Chiều ngày 20/2/2020, Chi bộ Nghiệp vụ (hợp nhất từ Chi bộ Khối nghiệp vụ Văn hóa và Chi bộ Quản lý thể dục thể thao trực thuộc Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao) tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Sở, đại diện cấp ủy của các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở và các đảng viên thuộc Chi bộ Nghiệp vụ.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao, Chi bộ Nghiệp vụ đã quan tâm  tổ chức các hoạt động tổ chức cơ sở Đảng, theo dõi và điều hành tốt các nhiệm vụ chuyên môn do Lãnh đạo Sở giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ hai đã đề ra, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV. Trong đó, đáng chú ý là Tập thể 02 chi ủy đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về văn hóa, di sản văn hóa, công tác thể dục thể thao và gia đình, nhất là triển khai tốt công tác quản lý nhà nước về xây dựng và triển khai các quy hoạch, đề án, kế hoạch quan trọng liên quan đến lĩnh vực văn hóa và thể thao; tham mưu tổ chức các cuộc triển lãm, trưng bày, tuyên truyền, quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, quản lý lễ hội, quản lý di tích, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản; đẩy mạnh và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, thể thao phong trào, đặc biệt là đưa thể thao thành tích cao ngày càng phát triển; tổ chức các chương trình, hoạt động về phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị từ cấp tỉnh đến cơ sở; thực hiện tốt công tác gia đình góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tập thể 02 chi bộ triển khai sâu rộng trong các Đảng viên và quần chúng; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặt ra những nội dung, chỉ tiêu cụ thể để cán bộ đảng viên phấn đấu thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2020 - 2022 là nhiệm kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là đối với Ngành Văn hóa và Thể thao trong việc triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045, trong đó tập trung xây dựng Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế”. Những kết quả đạt được trong thời gian qua của Tập thể 02 chi bộ là tiền đề quan trọng để tập thể Chi ủy Nghiệp vụ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn về văn hóa và thể thao trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Thanh Hải biểu dương những nỗ lực, cố gắng để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của tập thể cán bộ đảng viên tại 02 chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Chi bộ cần chú trọng triển khai các nội dung: Kịp thời chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức nâng cao vai trò trách nhiệm để hoàn thành và đạt kết quả cao các nhiệm vụ được giao, nhất là đối với các ý kiến chỉ đạo của cấp trên giao cho Ngành văn hóa và thể thao; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo giải quyết đúng quy trình, đúng hẹn, đặc biệt là phải có thái độ ứng xử, giao tiếp phải gần gủi, thân thiện, hợp lý, hợp tình. Ngoài ra, để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí đề nghị Chi bộ cần đặt ra các nhiệm vụ, chương trình và hành động cụ thể, đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm và định hướng lâu dài trong các nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Chi ủy cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị và ngoại ngữ..., làm tốt công tác quy hoạch để thúc đẩy ý chí quyết tâm, động lực phấn đấu của mỗi đảng viên, cán bộ công chức, viên chức đáp ứng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ gồm 03 đồng chí, đồng chí Trần Tuấn Anh - Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Huỳnh Quốc Việt - Phó Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao bầu làm Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao nhiệm kỳ 2020 - 2025.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL