Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 7.816
Kế hoạch xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển nguồn nhân lực Văn hóa, thể thao đến năm 2020
Lượt đọc: 21825Thời gian: 11:16 - 16/11/2017

(VHH) - Ngày 03/11/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND về xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực Văn hóa, Thể thao đến năm 2020.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là phấn đấu xây dựng đội ngũ trí thức, nhân lực văn hóa, thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu; có trình độ chuyên môn cao và năng lực thực tiễn; có khả năng tiếp cận, làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, sáng tạo và truyền bá về văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; sáng tạo ra các sản phẩm văn hóa nghệ thuật có chất lượng, đạt những thành tích cao về thể thao cấp quốc gia và quốc tế; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, tay nghề, đáp ứng công tác quản lý nhà nước và phục vụ phát triển nhanh, bền vững sự nghiệp văn hóa, thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kế hoạch đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện đến năm 2020 trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, đồng thời chú trọng đến việc tiếp tục thực hiện sắp xếp, ổn định về số lượng công chức, viên chức theo đúng quy định của Đảng và nhà nước, đảm bảo cơ cấu, tổ chức nhân sự góp phần hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ về văn hóa, thể thao trong tình hình mới.

Để triển khai tốt các mục tiêu đã đề ra, có 9 giải pháp và nhiệm vụ cơ bản đề ra, đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức đối với các cấp, ngành và toàn xã hội;  Đổi mới, hoàn thiện cơ chế chính sách; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng, phối hợp trong và ngoài nước; Tăng cường công tác xã hội hóa; Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động biểu diễn, sáng tác, lý luận về văn hóa nghệ thuật; Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020; Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ của các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao của tỉnh; Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn chất lượng cao, quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là đồng bào các dân tộc thiểu số. Đa dạng hóa phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường kết hợp đào tạo, bồi dưỡng trong nước với đi nghiên cứu nước ngoài; Chú trọng đào tạo, bổ sung đội ngũ viên chức làm công tác nghệ thuật tại các đơn vị hoạt động nghệ thuật công lập tập trung đáp ứng yêu cầu bảo tồn, phát triển giá trị nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là các loại hình nghệ thuật truyền thống Huế...

Tuấn MInh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL