Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 33.884
Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Lượt đọc: 101499Thời gian: 17:10 - 27/10/2012
(VP) - Từ ngày 5/6 đến 15/6/2012, tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã tổ chức kỳ họp lần thứ 5. Tại Hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng. Trang thông tin điện tử trân trọng giới thiệu các văn kiện đó.
Các nội dung văn kiện gồm (xem các file đính kèm):
1. Nội dung Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 1/6/2012, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020
2. Nội dung Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
3. Nội dung Kết luận số 22-KL/TW, ngày 25/5/2012 Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về việc tổng kết Hội nghị lần thứ bảy BCHTW Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
4. Nội dung Kết luận số 23-KL/TW ngày 29/5/2012 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 khoá XI về "Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020"
Tập tin đính kèm:
TH
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL