Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 25.617
Tập trung phát triển văn hóa, thể thao và du lịch vùng dân tộc thiểu số
Lượt đọc: 112738Thời gian: 15:12 - 04/12/2014

(VHH) - Nhằm quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc, Bộ VHTTDL đã ban hành Thông tư số 12/2014/TT-BVHTTDL quy định chi tiết thi hành chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa, chính sách phát triển thể dục, thể thao và chính sách phát triển du lịch.

Theo đó, trong lĩnh vực văn hóa tập trung hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số Việt Nam; hỗ trợ việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số; ưu tiên xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số. Bảo tồn và phát huy lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số. Quan tâm hỗ trợ xây dựng, tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; tổ chức hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp hướng về cơ sở, phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số. Chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ văn hóa là người dân tộc thiểu số.

Đối với lĩnh vực thể dục, thể thao, tập trung phát triển các môn thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số, trong đó chú trọng việc hỗ trợ sưu tầm, nghiên cứu bảo vệ, bảo tồn và phổ biến các trò chơi vận động dân gian, các môn thể thao dân tộc thiểu số. Lựa chọn một số trò chơi vận động dân gian, các môn thể thao của dân tộc thiểu số có đủ điều kiện đưa vào hệ thống giải thi đấu thể thao quần chúng cấp quốc gia; tổ chức trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc trong các lễ hội, ngày hội, giải thể thao và hội thi thể thao. Nghiên cứu duy trì tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch của từng dân tộc theo định kỳ 2 năm/lần ở địa phương, 4 năm/ 1 lần cấp khu vực và toàn quốc.

Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động thể dục, thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng sân vận động, nhà thi đấu, trung tâm tập luyện TDTT, bể bơi phù hợp với đặc điểm của địa phương, phong tục tập quán các dân tộc thiểu số thuộc các vùng, miền và khu vực.

Trong lĩnh vực du lịch chú trọng ưu tiên hỗ trợ hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch các vùng dân tộc thiểu số; nghiên cứu, khảo sát tiềm năng du lịch; lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cho các vùng dân tộc thiểu số; phát triển môn hình du lịch miền núi có sự tham gia của cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Hỗ trợ phát triển du lịch theo mô hình bền vững, có trách nhiệm, bảo đảm cộng đồng vùng dân tộc thiểu số có quyền tham gia và hưởng lợi từ hoạt động du lịch

Ưu tiên hỗ trợ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn phát triển nguồn nhân lực du lịch tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có tiềm năng phát triển du lịch.

BM
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL