Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 19.346
Gặp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Lượt đọc: 100865Thời gian: 17:07 - 03/02/2015

(VHH) - Sáng nay (03/02), tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, đảng viên 60 năm tuổi Đảng trở lên, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015).

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đ/c Nguyễn Khoa Điềm - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ngô Yên Thi, Hồ Xuân Mãn; đ/c Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh; đ/c Trần Thanh Bình - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đ/c Lê Trường Lưu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Phan Ngọc Thọ - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đ/c Trần Phùng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Tới dự còn có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo các ban của Đảng; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng... cùng các đảng viên 60 năm tuổi Đảng trở lên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang 85 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhấn mạnh: Sự ra đời của Đảng là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta; 85 năm qua là một chặng đường đầy cam go, thử thách nhưng cũng hết sức vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lịch sử Đảng và lịch sử dân tộc ta luôn luôn đồng hành và gắn kết chặt chẽ, trong đó, sự trưởng thành và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), xóa bỏ chế độ thực dân nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã đưa đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới; thắng lợi của công cuộc Đổi mới, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội...

Sau gần 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường, văn hóa - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Điều rất quan trọng là gần 30 năm lãnh đạo và chỉ đạo công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta ngày càng tích luỹ thêm được nhiều kinh nghiệm, càng nhận thức sáng tỏ hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 4 năm 1930, Đảng bộ Thừa Thiên Huế đã chính thức thành lập. Sự ra đời của tổ chức Đảng Cộng sản ở trung tâm chính trị phong kiến của cả nước, thủ phủ chế độ thực dân ở Trung Kỳ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, không chỉ đối với Thừa Thiên Huế mà còn với cả nước. Từ đây, sự nghiệp đấu tranh cách mạng của quân và dân toàn tỉnh dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng đã được Đảng bộ Thừa Thiên Huế trực tiếp lãnh đạo, tiếp tục viết nên những trang sử hào hùng.

Phát huy truyền thống đấu tranh bất khuất của Đảng, trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế đã có những cố gắng phấn đấu không biết mệt mỏi, tạo nên nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, đời sống kinh tế xã hội. Sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Thừa Thiên Huế đã có những bước tiến vượt bậc, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt gần 10%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. GDP bình quân đầu người đạt gần 1.800 USD, thu ngân sách đạt gần 5.000 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ; bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra sôi động, hấp dẫn, đều khắp. Tổ chức thành công các kỳ Festival Huế mang tầm quốc gia và quốc tế. Thành phố Huế vinh dự là thành phố đầu tiên của Việt Nam được trao danh hiệu “Thành phố Văn hóa của ASEAN”, “Thành phố bền vững môi trường của ASEAN”, các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học công nghệ đều có bước tiến bộ và khởi sắc; công tác an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; dân chủ xã hội và khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố, mở rộng và phát triển; quan hệ đối ngoại tiếp tục được quan tâm thúc đẩy và đạt được nhiều kết quả quan trọng...

Cũng tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ rõ tầm quan trọng của năm 2015, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm (2011 - 2015); năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; là năm có nhiều ngày lễ lớn của dân tộc. Tình hình khu vực và trên thế giới còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; xung đột sắc tộc, tôn giáo tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi; tranh giành ảnh hưởng giữa các nước lớn trong khu vực đang diễn ra quyết liệt; tranh chấp chủ quyền biển, đảo vẫn rất phức tạp. Đất nước và tỉnh ta có nhiều cơ hội để tiến lên, tuy nhiên những khó khăn, thách thức cũng không nhỏ, đòi hỏi cần phải tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, ra sức phát triển kinh tế nhanh và bền vững; xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa, du lịch; khoa học - công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; có cảnh quan, thiên nhiên đẹp, con người đẹp, xã hội đẹp, có môi trường sinh thái, di sản văn hoá đặc sắc, an ninh - quốc phòng được giữ vững, đối ngoại được mở rộng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, thay mặt các vị lão thành cách mạng, đảng viên Nguyễn Trung Chính (nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy) đã phát biểu bày tỏ cảm xúc, chia sẻ những kỷ niệm của mình từ những ngày đầu tham gia hoạt động cách mạng, đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng trong thời gian tới, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo cả nước, lãnh đạo nhân dân giành nhiều thắng lợi toàn diện hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội.

Tin và ảnh: Hữu An
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL