Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 60.763
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt đọc: 20353Thời gian: 16:01 - 04/03/2022

Ngày 25/02/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và quảng cáo (không bao gồm nội dung quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin); việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Văn hóa và Thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Quyết định, Sở Văn hóa và Thể thao có 28 nhiệm vụ, quyền hạn; Về cơ cấu tổ chức bao gồm: Lãnh đạo Sở; 07 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, tổng hợp thuộc Sở (Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Tổ chức - Pháp chế; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình; Phòng Quản lý Di sản văn hóa; Phòng Quản lý Thể dục thể thao); 10 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế; Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế; Bảo tàng Mỹ thuật Huế; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; Thư viện tổng hợp tỉnh; Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế; Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật; Trường Trung cấp Thể dục thể thao Huế; Trung tâm Thể thao tỉnh; Đoàn Bóng đá Huế)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 và thay thế Điều 2, 3, 4 và các nội dung về vị trí và chức năng của Sở Văn hóa và Thể thao quy định tại Điều 1 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thành lập Sở Văn hóa và Thể thao.

Hải Lê
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL