Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 17.488
Ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
Lượt đọc: 7467Thời gian: 16:07 - 19/09/2022
Ảnh minh họa

(VTH) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin. Thông tư có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022. Thông tư này thay thế Thông tư số 33/2018/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu hết hiệu lực.

Thông tư số 05/2022/TT-BVHTTDL hướng dẫn cụ thể các nội dung khi triển khai hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin trong thư viện, như: phát triển, xử lý tài nguyên thông tin cho thư viện lưu động; tổ chức tra cứu thông tin, tạo lập, cung cấp sản phẩm, dịch vụ thư viện lưu động, truyền thông trong hoạt động thư viện lưu động; các hình thức luân chuyển tài nguyên thông tin, chia sẻ tài liệu số; tổ chức nhân lực cho hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin; nguồn kinh phí cho hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin; phương tiện phục vụ hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.

Thông tư xác định các nguyên tắc hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin gồm: Tuân thủ quy tắc, quy trình hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện; Lấy người sử dụng thư viện làm trung tâm; thường xuyên đổi mới sáng tạo về quy trình cung ứng sản phẩm và dịch vụ thư viện; chủ động, kịp thời, linh hoạt, bảo đảm cung cấp cơ hội tiếp cận với tài nguyên thông tin và sản phẩm, dịch vụ thư viện phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí cho mọi đối tượng, đặc biệt là thiếu nhi, người cao tuổi và người khuyết tật; Bố trí thời gian hoạt động thư viện lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin phù hợp với điều kiện sinh hoạt, học tập, sản xuất; bảo đảm thực hiện đầy đủ các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Thông tư này; Bảo đảm an toàn về người, tài sản của thư viện; kịp thời thích ứng với từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể; Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hướng đến phát triển tài nguyên thông tin số, tài nguyên thông tin mở, thư viện số trong tổ chức các hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin; Thiết lập cơ chế phối hợp giữa các loại thư viện, thư viện và các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm huy động, chia  sẻ và phát huy hiệu quả các nguồn lực phục vụ người sử dụng; Tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, an ninh mạng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp của Thông tư số 33/2018/TT-BVTTTDL, Thông tư số 05/2022/TT-BVHTTDL đã bổ sung thêm các quy định mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt  động của thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin, bảo  đảm cho các thư viện, đặc biệt là các thư viện có vai trò quan trọng trở thành lực lượng nòng cốt trong hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin, tạo nền tảng trong việc liên thông, liên kết giữa các loại thư viện trong việc phục vụ cộng đồng trên nền tảng chuyển đổi số. Thông tư này góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về thư viện, bảo đảm thống nhất với Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành, đưa Luật Thư viện vào thực tiễn cuộc sống.

Để kịp thời triển khai có hiệu quả Thông tư này, Bộ VHTTDL cũng đã ban hành Công văn số 3291/BVHTTDL-TV gửi đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung của Thông tư số 05/2022/TT-BVHTTDL đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân trên địa bàn, đặc biệt là các thư viện thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư;

Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện, đảm bảo nguồn lực cho thư viện công cộng cấp tỉnh, thư viện có vai trò quan trọng được nhà nước ưu tiên đầu tư của tỉnh đủ năng lực, điều kiện để triển khai các hoạt động phục vụ người dân. Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động thêm nguồn lực đầu tư, phát triển thư viện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương;

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin giữa các loại thư viện, đặc biệt từ thư viện công cộng đến thư viện trường học, thư viện, không gian đọc, phòng đọc cơ sở, tủ sách cộng đồng khu dân cư… trên địa bàn tỉnh theo quy định;

Chỉ đạo thư viện công cộng cấp tỉnh nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tổ chức rà soát, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hoạt động phục vụ lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin trong mạng lưới thư viện; thực hiện tốt vai trò trung tâm phối hợp hoạt động, hỗ trợ các thư viện, không gian đọc, phòng đọc cơ sở, tủ sách trên địa bàn. Bố trí thời gian hoạt động thư viện lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin phù hợp với điều kiện sinh hoạt, học tập, sản xuất của người dân…

Ngày 19/9/2022, Sở Văn hóa và Thể thao cũng đã có văn bản số 2123/SVHTT-QLVHGĐ về việc giao Thư viện Tổng hợp tỉnh nghiên cứu triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được quy định tại Thông tư.

thuvien.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL