Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 380
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực thư viện đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình
Lượt đọc: 1527Thời gian: 15:09 - 15/03/2024

(VTH) - Có 07 Thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thư viện từ trung ương đến cấp huyện được xác định đủ điều kiện trong danh mục do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Ở cấp Trung ương, cả 03 TTHC trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đều đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình: (1) Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập (2) Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập (3) Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập.

Ở cấp tỉnh, 02/03 TTHC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh/thành phố đủ điều kiện: (1) Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam; (2) Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam. Đối với cấp huyện, thủ tục (1) Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng; (2) Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng được xác định đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Đến hết năm 2023, số lượng TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình được xác định: 67 TTHC cấp trung ương, trong đó có 56 thủ tục trong lĩnh vực văn hóa, 03 thủ tục trong lĩnh vực thể thao và 08 thủ tục trong lĩnh vực du lịch; cấp địa phương có 47 TTHC cấp tỉnh và 4 TTHC cấp huyện trong đó có 24 thủ tục lĩnh vực văn hóa, 5 thủ tục lĩnh vực thể thao và 18 thủ tục lĩnh vực du lịch.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, Dịch vụ công trực tuyến toàn trình là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

TH (Theo https://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL