Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 9.525
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI)
Lượt đọc: 100772Thời gian: 15:25 - 15/07/2014

(VHH) - Sáng ngày 14/7, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI). Các đồng chí cán bộ chủ chốt của Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật, Trung tâm Festival Huế và toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham dự hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phan Công Tuyên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt 2 chuyên đề gồm: Các vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Thông tin quán triệt một số chủ trương xây dựng Đảng chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng và một số định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta luôn xem xây dựng kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, nhưng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát kinh tế - xã hội. Ở Nghị quyết Trung ương 9 lần này, Đảng ta đã kế thừa những giá trị của các văn kiện trước và khẳng định: Văn hóa phải gắn với con người. Điều đó được thể hiện ngay ở tiêu đề văn kiện là “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, đây là điểm mới nổi bật của Nghị quyết Trung ương 9. Ngoài ra, Nghị quyết còn nêu cao nhiệm vụ chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh văn hóa, lịch sử nước nhà. Từ đó góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng nhằm giúp các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững những quan điểm cơ bản, những nội dung mới trong văn kiện của Đảng. Trên cơ sở đó, cán bộ, đảng viên liên hệ thực tiễn, vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong công tác và đời sống, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong thời gian tới.

Ngự Giao
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL