Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 1.480
Hội nghị tập huấn công tác kiểm kê hiện vật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt đọc: 23238Thời gian: 11:08 - 28/03/2022

Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm kê hiện vật trên địa bàn tỉnh. Đây là Hội nghị nhằm triển khai các nội dung công việc nêu tại Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh về việc Kiểm kê hiện vật, tài liệu, tác phẩm nghệ thuật tại các di tích đã được xếp hạng và Bảo tàng công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu và thành viên Tổ Kiểm kê hiện vật (theo Quyết định số 50/QĐ-SVHTT ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao) đã có những trao đổi chuyên môn để tổ chức thực hiện công tác kiểm kê trong thời gian tới.

1. Về phạm vi và đối tượng kiểm kê: Sẽ tiến hành kiểm kê hiện vật, tài liệu, tác phẩm nghệ thuật tại các Bảo tàng công lập và di tích đã được xếp hạng trên địa bàn 9 huyện, thị xã và thành phố Huế, cụ thể:

- Tại các Bảo tàng: Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Bảo tàng Thiên nhiên Duyên Hải miền Trung, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Và hiện vật được lưu giữ, bảo quản tại Bảo tàng Văn hóa Huế trước đây (nay được lưu giữ, bảo quản tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Huế).

- Tại các di tích đã được xếp hạng (179 di tích) bao gồm 89 di tích quốc gia và 90 di tích cấp tỉnh.

 2. Về yêu cầu thực hiện:

- Xác định hiện trạng và thống kê được số lượng, thông tin cơ bản của hiện vật hiện có tại các bảo tàng và 179 di tích đã được xếp hạng.

- Đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất và thực trạng công tác quản lý các hiện vật tại các bảo tàng và các di tích.

- Đề xuất các giải pháp để tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả trong việc bảo vệ, phát huy giá trị gắn liền với hiện vật.

3. Hình thức tổ chức triển khai công tác kiểm kê hiện vật

- Các địa phương, cơ quan phối hợp kiểm kê hiện vật chủ động rà soát tình trạng, số lượng hiện vật do địa phương, đơn vị trực tiếp quản lý; chỉ đạo phòng, đơn vị chuyên môn phối hợp cùng Tổ Kiểm kê hiện vật để kiểm kê thực địa và cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan phục vụ công tác kiểm kê hiện vật.

- Tổ Kiểm kê hiện vật tiến hành khảo sát thực địa và tiến hành kiểm kê hiện vật tại tất cả các bảo tàng, di tích đã xếp hạng theo mục đích, yêu cầu đã đề ra. Tổng hợp kết quả của đợt kiểm kê hiện vật để tham mưu Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo UBND tỉnh.

4. Thời gian và tiến độ thực hiện:

Thời gian hoàn thành kế hoạch kiểm kê là năm 2022.

Giai đoạn I: Tiến hành kiểm kê hiện vật tại các Bảo tàng.

Giai đoạn II: Tiến hành kiểm kê hiện vật tại các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

Minh Tú
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL