Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 11.018
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức cơ sở Đảng đối với công tác Đoàn
Lượt đọc: 82245Thời gian: 15:12 - 11/11/2016

(VHH) - Ngày 03/11/2016, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành văn bản số 166-CV/ĐK về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn đối với cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để tổ chức Đoàn thực hiện tốt hơn nữa vai trò đoàn kết, vận động, tập hợp và phát huy khả năng đóng góp to lớn của các tầng lớp đoàn viên thanh niên, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đại hội Đoàn các cấp phải phát huy dân chủ, đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước, góp phần xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp và văn minh.

- Đại hội Đoàn các cấp phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; tạo chuyển biến mới, thúc đẩy sôi nổi, rộng khắp và hiệu quả hai phong trào "Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tồ quốc" và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" trong cán bộ, đoàn viên thanh niên. Quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải được tổ chức chu đáo, trang trọng, thực sự dân chủ, đoàn kết, đổi mới; đồng thời, đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chuẩn bị tốt báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua; tập trung phân tích khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên để xác định mục tiêu, những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của nhiệm kỳ tới nhằm tiếp tục đổi mới hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ mới phù hợp với từng cơ quan, đơn vị.

- Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị Đại hội, phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành khóa mới phải đảm bảo tiêu chuẩn, độ tuổi, có số lượng và cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, tiêu biểu cho trí tuệ của đoàn viên thanh niên, có uy tín và năng lực hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Đoàn trong thời kỳ mới.

- Lãnh đạo tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp và của toàn xã hội về tầm quan trọng trong việc chăm lo cho cho thế hệ trẻ.

- Cấp ủy đảng chỉ đạo các đoàn thể phối hợp, hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện thuận lợi để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đạt được mục đích, yêu cầu, tiến độ theo quy định.

Đại hội Đoàn cấp cơ sở hoàn thành hoàn thành Đại hội trong quý 1/2017; Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Đại hội tháng 4/2017.

TP (Tổng hợp)
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL