Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 18.350
Hội đồng Xét duyệt hồ sơ di tích tỉnh Thừa Thiên Huế thẩm định và thông qua hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích năm 2021
Lượt đọc: 24017Thời gian: 11:02 - 22/10/2021

Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2021, Hội đồng Xét duyệt hồ sơ di tích tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức họp thẩm định đối với 6 hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh, bao gồm: Đình Bao Vinh, Đình Lương Quán (thành phố Huế); Đình Lương Văn (thị xã Hương Thủy); Lăng mộ Nguyễn Cửu Kiều và Công nữ Ngọc Đỉnh (huyện Phú Lộc); Địa điểm Lùm Phun (huyện phú vang); Địa điểm Cồn Bệ (huyện Phong Điền).

 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và các nội dung do Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế (đơn vị trực tiếp lập hồ sơ) báo cáo tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Xét duyệt hồ sơ di tích tỉnh đã đánh giá cao quá trình khảo sát, nghiên cứu tài liệu và rà soát các quy hoạch để xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá; Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.

Nhằm đảm bảo tính khoa học và toàn diện, Hội đồng Xét duyệt hồ sơ di tích tỉnh đề nghị Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế tiến hành rà soát, bổ sung các tài liệu liên quan để thuyết minh khoa học những giá trị nổi bật về văn hóa, lịch sử, kiến trúc nghệ thuật của các công trình, địa điểm và nghiên cứu phương án khoanh vùng bảo vệ một số di tích theo hướng bảo tồn gắn với phát huy giá trị di tích theo quy định hiện hành.

Sau khi thảo luận, trao đổi ý kiến góp ý, Hội đồng Xét duyệt hồ sơ di tích tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá, thẩm định và đã thống nhất thông qua 6 hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh nêu trên để làm cơ sở cho việc trình UBND tỉnh ban hành Quyết định xếp hạng di tích năm 2021 sau khi hoàn thiện các hồ sơ khoa học.

 

Minh Tú
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL