Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 251
Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao
Lượt đọc: 21578Thời gian: 14:35 - 22/10/2021

Ngày 21/10, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh do đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 tại Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao. Cùng tham dự và chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tài Tuệ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, đồng chí Nguyễn Thiên Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã báo cáo với Đoàn giám sát kết quả công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, trong năm 2021, Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên toàn ngành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và hoạt động chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng và phát truển đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên môn tốt. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ Sở đã tham mưu đánh giá 10 năm kết quả thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 15/11/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020; báo cáo UBND tỉnh trình Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI thông qua và ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Chỉ đạo các Chi bộ tăng cường công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao trong chương trình công tác, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách mang tính chiến lược, định hướng phát triển của Ngành. Từ đầu năm đến nay, Sở Văn hóa và Thể thao đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tăng cường công tác quản lý nhà nước, chú trọng tổ chức các hoạt động chuyên môn đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Sở đã hoàn thành 16/21 nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác đã đăng ký với UBND tỉnh trong năm 2021. Hoàn thành đúng và trước thời hạn 112/118 ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đạt tỷ lệ 95 %).

Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn được tăng cường; công tác cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh được đẩy mạnh. Các thủ tục được tiếp nhận, xử lý theo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, đúng thời gian, đúng pháp luật. Triển khai vận hành đầy đủ các phần mềm dùng chung; thực hiện quản lý văn bản và giải quyết công việc tập trung trên Trang Thông tin điều hành tác nghiệp; triển khai nhận và gửi văn bản trên hệ thống trục liên thông văn bản quốc gia; Hệ thống thư điện tử công vụ; sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc ký số văn bản để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng.

Ngoài ra, cấp ủy các Chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác phòng, chống tham nhũng; làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh, khen thường kịp thời, khách quan, dân chủ và công bằng.

Qua buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát đã đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao trong thời gian qua, chia sẽ những khó khăn tồn tại và đề nghị Đảng bộ Sở cần tiếp tục quan tâm những nội dung về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đảng viên, công chức và người lao động; về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; về thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Trong đó chú trọng việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt đình kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn số 12-HD/TW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ đạo các Chi bộ quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; Ban chấp hành thực hiện đúng chương trình làm việc; Chỉ đạo các Chi bộ tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể duy trì chế độ sinh hoạt, tổ chức tốt các hoạt động phong trào.

Sở VH&TT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL