Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 13.221
Cập nhật hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của Thường trực BCĐ PCD COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt đọc: 23926Thời gian: 15:15 - 09/11/2021

Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”; Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19 ; Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế về việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em; Công văn số 9681/UBND-VH ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn một số biện pháp y tế đối với người đến/trở về tỉnh Thừa Thiên Huế từ các tỉnh, thành khác.

Nhằm đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”,thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực BCĐ PCD COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Y tế (cơ quan thường trực BCĐ PCD COVID-19 tỉnh) cập nhật hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như sau:

1. Các trường hợp tiếp xúc gần (F1):

- F1 nguy cơ cao là người tiếp xúc < 2m, có tiếp xúc thân mật hoặc thường xuyên, nhiều lần như người trong gia đình, cùng phòng cách ly, cùng không gian kín nhưng không mang khẩu trang…

+ Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã được công bố khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng kể từ ngày tiếp xúc cuối:cách ly tập trung tối thiểu 07 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 03 lầntrong quá trình cách ly vào các ngày thứ 1 bằng RT-PCR, ngày thứ 3 bằng test nhanh kháng nguyên kể từ ngày vào khu cách ly tập trung và ngày thứ 7 bằng RT-PCR kể từ ngày tiếp xúc cuối. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, tiếp tục giám sát y tế tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 3 bằng test nhanh kháng nguyên và ngày thứ 7 bằng RT-PCR. Sau đó, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ đủ 28 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối.

+ Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 04 lần trong quá trình cách ly vào các ngày thứ 1 bằng RT-PCR, ngày thứ 3 bằng test nhanh kháng nguyên, ngày thứ 7 bằng RT-PCR kể từ ngày vào khu cách ly tập trung và ngày thứ 14 bằng RT-PCR kể từ ngày tiếp xúc cuối. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, tiếp tục giám sát y tế tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 3 bằng test nhanh kháng nguyên và ngày thứ 7 bằng RT-PCR. Sau đó, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ đủ 28 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối.

- F1 khác bao gồm trẻ em <16 tuổi, phụ nữ mang thai 3 tháng cuối, người có bệnh lý nền nặng, người tiếp xúc < 2m, tiếp xúc 1-2 lần, có mang khẩu trang hoặc người cùng không gian kín luôn luôn mang khẩu trang hoặc người cùng khoang phương tiện có mang khẩu trang…

+ Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã được công bố khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng kể từ ngày tiếp xúc cuối: cách ly tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 03 lần trong quá trình cách ly vào các ngày thứ 1 bằng RT-PCR, ngày 3 bằng test nhanh kháng nguyên, ngày 7 bằng RT-PCR. Sau khi hoàn thành cách ly tại nhà/nơi lưu trú, tiếp tục giám sát y tế tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 3 bằng test nhanh kháng nguyên và ngày thứ 7 bằng RT-PCR. Sau đó, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ đủ 28 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối.

+ Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: cách ly tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 04 lầntrong quá trình cách ly vào các ngày thứ 1 bằng RT-PCR, ngày 3 bằng test nhanh kháng nguyên, ngày 7 và ngày 14 bằng RT-PCR. Sau khi hoàn thành cách ly tại nhà/nơi lưu trú, tiếp tục giám sát y tế tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 3 bằng test nhanh kháng nguyên và ngày thứ 7 bằng RT-PCR. Sau đó, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ đủ 28 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối.

- BCĐ PCD COVID-19 địa phương căn cứ yếu tố dịch tễ của từng trường hợp để đánh giá, xác định F1 nguy cơ cao hay F1 khác để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp và thẩm định điều kiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú của F1theo hướng dẫn tại Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế, nếu không đảm bảo điều kiện thì chuyển cách ly tập trung theo quy định.

2. Các trường hợp khác:Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các công văn số 9681/UBND-VH ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn một số biện pháp y tế đối với người đến/trở về tỉnh Thừa Thiên Huế từ các tỉnh, thành khác; Công văn số 5102/BCĐ-YT ngày 03/11/2021 của BCĐ PCD COVID-19 tỉnh về việc triển khai kế hoạch xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 đối với người đến/trở về từ vùng vàng, vùng xanh, các đối tượng nguy cơ; Công văn số 5088/BCĐ-YT ngày 02/11/2021 của BCĐ PCD COVID-19 tỉnh về việc hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với F2. Trong đó có thay đổi về kỹ thuật lấy mẫu tại các lần xét nghiệm.

3. Đính kèm sơ đồ phòng chống dịch COVID-19, thay thế sơ đồ phòng chống dịch tại công văn số 5088/BCĐ-YT ngày 02/11/2021(sơ đồ đính kèm).

4. Thời gian thực hiện:bắt đầu từ 19h ngày 07/11/2021 cho đến khi có thông báo mới.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL