Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 2.790
Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh
Lượt đọc: 57150Thời gian: 19:00 - 09/05/2017

(VHH) - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Cao vừa ký Quyết định số 420/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công (HCC) cấp tỉnh.

Theo đó, việc thành lập Trung tâm HCC sẽ tạo sự thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc cải cách thủ tục hành chính; đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tiếp nhận, xử lý công việc cho tổ chức, cá nhân; nâng cao sự chỉ đạo điều hành của các sở, ban ngành cấp tỉnh, các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại địa phương trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đảm bảo các thủ tục được giải quyết nhanh, công khai, minh bạch. Đồng thời, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ công chức, viên chức; giảm chi phí thực hiện tiết kiệm, giảm phiền hà, đi lại cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi đến giao dịch, liên hệ công tác.

Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh là đầu mối tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân theo quy định; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan có thẩm quyền. Trung tâm HCC cấp tỉnh là bộ phận thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Cơ chế hoạt động của Trung tâm theo nguyên tắc là đầu mối tập trung để các cơ quan, đơn vị bố trí công chức, viên chức đến thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm HCC cấp tỉnh gồm 1 Giám đốc và 1 Phó Giám đốc; các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ bao gồm: Hành chính Tổng hợp, Hỗ trợ và giám sát, Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; số lượng người tham gia trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh gồm 40 người, trong đó số biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là 7 người, 25 người là công chức, viên chức làm việc từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban ngành cấp tỉnh và 8 công chức, viên chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương được điều động, biệt phái bố trí đến làm việc tại Trung tâm HCC để tiếp nhận hướng dẫn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

Trung tâm hành chính công cấp tỉnh đi vào hoạt động thử nghiệm trong tháng 6/2017 và chính thức hoạt động từ 01/7/2017. (Theo QĐ số 420/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Xem nội dung chi tiết Đề án tại đây)

Thanh Phong
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL