Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 6.113
Phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).
Lượt đọc: 43187Thời gian: 14:53 - 13/04/2018

(VHH) - Phát động phong trào thi đua yêu nước nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), hưởng ứng các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn trong năm 2018, tạo khí thế và cổ vũ quyết tâm thực hiện tháng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tư tưởng của Người với phong trào thi đua yêu nước.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề thi đua yêu nước, trải qua những thăng trầm của lịch sử, thực tiễn cách mạng đã chứng minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người khởi xướng và kiến tạo thành công phong trào thi đua yêu nước Việt Nam. Người đã từng nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, chính quan điểm, tư tưởng tiến bộ đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hành động cách mạng của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công nhân viên, chiến sỹ và nhân dân cả nước hăng hái, phấn đấu thi đua lao động, học tập và cống hiến trong công cuộc phát triển đất nước. Trải qua gần 7 thập kỷ kể từ ngày Người viết “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11-6-1948) cho đến khi đi vào cõi vĩnh hằng, Người đã có rất nhiều bức thư, bài nói, bài viết đề cập đến thi đua yêu nước. Với những lời kêu gọi hành động: “Nhà nhà thi đua, người người thi đua, ngành ngành thi đua, ta nhất định thắng, địch nhất định thua” ngay trong thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm đã phát triển rộng khắp các vùng miền và thu hút tầng tầng, lớp lớp nhân dân tham gia. Lời kêu gọi thi đua của Người với những ngôn từ giản dị gần gũi, dễ hiểu, dễ thực hiện, sâu sắc và toàn diện, có sức lan tỏa sâu rộng, lôi cuốn mạnh mẽ, thôi thúc mọi ngành, mọi cấp, mọi người đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hi sinh, gian khổ, chung sức đồng lòng. Bước vào thời kỳ đổi mới công nghệp hóa, hiện đại hóa, bên cạnh những thuận lợi, đất nước đang đứng trước nhiều thử thách, khó khăn, đòi hỏi phải phát huy cao độ lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc trong mỗi người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng nhau thi đua để đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, phấn đấu đưa dân tộc Việt Nam sánh vai với bạn bè quốc tế trong thời kỳ mới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương mẫu mực, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua.

Hưởng ứng Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngành Văn hóa và Thể thao tổ chức phát động đợt thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), qua đây góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa và Thể thao về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay, đồng thời nhằm biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm; tuyên truyền qua các chuyên trang, chuyên mục mạng thông tin, tạp chí của các ngành, địa phương; tuyên truyền thông qua khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích, xe loa lưu động bằng các hình thức phù hợp về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ cách mạng của dân tộc; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước theo Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về đẩy mạng các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV; Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) của Chính phủ; Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 25/12/2017 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, hướng tới chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)... Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, khơi đậy niềm tự hào, ý thức tự giác, tính năng động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, vượt qua khó khăn phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh nhà.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL