Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 26.676

Triển khai xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt đọc: 105302Thời gian: 17:20 - 23/09/2014

(VHH) - Chiều ngày 23/9/2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức cuộc họp các ngành và đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai việc xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất. Cuộc họp do đồng chí Cao Chí Hải, Phó Giám đốc Sở chủ trì.

Việc xét tặng danh hiệu hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 2508/QĐ-BVHTTDL ngày 08/8/2014 và Công văn số 4956/UBND-VH ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối tượng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể là công dân Việt Nam đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình: Tiếng nói, chữ viết; Ngữ văn dân gian; Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Lễ hội truyền thống; Tri thức dân gian và các tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú". Cá nhân đề nghị xét tặng phải đảm bảo các tiêu chuẩn: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương; có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng; đào tạo được cá nhân đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương, thể hiện ở việc nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi vật thể, có thành tích, giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ thuật; có thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên.

Nghệ nhân ca Huế say mê với nghệ thuật truyền thống Huế

Trong quá trình triển khai xét tặng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ là cơ quan thường trực Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Phòng Văn hóa Thông tin các địa phương, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, Hội Đông Y, Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thông báo đến các tổ chức, đơn vị cơ sở lựa chọn cá nhân đảm bảo các tiêu chuẩn quy định để triển khai lập hồ sơ đề nghị xét tặng; đồng thời phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân đủ tiêu chuẩn xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Thời hạn các đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế chậm nhất là ngày 25/10/2014 (theo dấu bưu điện).

Hồ sơ, thủ tục và hướng dẫn cụ thể, đề nghị nghiên cứu trên Trang Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngân Hà - Ngự Giao
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL