Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 25.185

Tổ chức xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 8 năm 2015
Lượt đọc: 108150Thời gian: 11:31 - 24/10/2014

(VHH) - Bộ VHTTDL vừa có Quyết định ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 8 năm 2015.

Mục đích của Kế hoạch là xét chọn, tôn vinh những nghệ sĩ có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghệ thuật và uy tín nghề nghiệp để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 8 năm 2015.

Sẽ có 3 hội đồng để thẩm định, xem xét, đánh giá hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú".

1. Hội đồng cấp cơ sở: Do người đứng đầu đơn vị thành lập để thẩm định, xem xét, đánh giá, xét chọn những hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, "Nghệ sĩ ưu tú" theo quy định. Thời gian Hội đồng cấp cơ sở nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 năm 2015 chậm nhất là ngày 20/12/2014. Thời gian thực hiện từ ngày 15/11/2014 đến ngày 15/01/2015. Thời gian Hội đồng cấp cơ sở gửi Hồ sơ lên Hội đồng cấp Bộ chậm nhất là ngày 15/01/2015.

2. Hội đồng cấp Bộ, tỉnh: Do Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập để xem xét, đánh giá xét chọn những Hồ sơ do Hội đồng cấp cơ sở đề nghị theo quy định. Thời gian thực hiện từ ngày 16/01/2015 đến ngày 30/3/2015. Thời gian Hội đồng cấp Bộ, tỉnh gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước chậm nhất là ngày 30/3/2015.

3. Hội đồng cấp Nhà nước: Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tại Hội đồng cấp Nhà nước được thực hiện qua 2 bước:

Bước 1 tại Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước: Bộ trưởng Bộ VHTTDL thành lập Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước để xem xét, đánh giá, xét chọn những hồ sơ do Hội đồng cấp Bộ, tỉnh đề nghị theo quy định. Thời gian thực hiện từ ngày 30/3/2015 đến ngày 30/5/2015. Thời gian Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước chậm nhất là ngày 30/5/2015.

Bước 2 tại Hội đồng cấp Nhà nước: Bộ trưởng Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét chọn danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” do Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước đề nghị.

Cơ quan thường trực của Hội đồng cấp Nhà nước là Bộ VHTTDL. Hội đồng cấp Nhà nước sử dụng con dấu của Bộ VHTTDL. Thời gian thực hiện từ 01/6/2015 đến ngày 15/7/2015.

Bộ VHTTDL đăng tải thông tin về kết quả xét chọn của Hội đồng cấp Nhà nước trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ VHTTDL. Thời gian thực hiện 15 ngày sau khi Hội đồng cấp Nhà nước họp.

Vụ Thi đua, Khen thưởng Bộ VHTTDL hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương. Thời gian thực hiện từ ngày 10/7/2015 đến ngày 20/7/2015.

Bộ VHTTDL tổ chức Lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 8 năm 2015 sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước.

BM (CINET)
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL