Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 5.345

Hướng dẫn triển khai 02 Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện
Lượt đọc: 1768Thời gian: 14:29 - 01/02/2024

(VTH) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản số 373/BVHTTDL-TV gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai 02 Thông tư quy định định mức kinh tế – kỹ thuật về cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện.

Năm 2023, trong lĩnh vực thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế – kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu (ngày 31/5/2023) và Thông tư số 16/2023/TT-BVHTTDL  quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế – kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập (ngày 29/12/2023).
Mục đích xây dựng và ban hành các Thông tư là hướng tới việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thư viện, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, bước đầu xây dựng lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công – chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định và chi phí khác theo quy định của pháp luật về giá theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.
Để các Thông tư được nhanh chóng áp dụng vào thực tiễn, ngày 26/1/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 373/BVHTTDL-TV gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai một số nội dung cụ thể: Chỉ đạo phổ biến, quán triệt nội dung của 02 Thông tư tới các thư viện, cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý; Xem xét, quyết định áp dụng định mức kinh tế – kỹ thuật cụ thể tại 02 Thông tư phù hợp với điều kiện thực tế và hoạt động của thư viện thuộc thẩm quyền quản lý.
Công văn cũng đề nghị các đơn vị chỉ đạo thư viện, cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện được quy định tại 02 Thông tư tiến hành chuẩn hóa quy trình hoạt động thư viện; đảm bảo chất lượng các dịch vụ; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền đánh giá xếp loại các dịch vụ cung ứng theo các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của pháp luật; căn cứ điều kiện thực tế chủ động rà soát, đánh giá và tham mưu đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng định mức cụ thể. Trường hợp hoạt động thư viện chưa có định mức kinh tế – kỹ thuật, thư viện, cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước tổ chức xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành theo quy định của pháp luật.
Tập tin đính kèm:
TH (Nguồn: vuthuvien.bvhttdl.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL