Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 3.157

Ngành Văn hóa và Thể thao đẩy mạnh cải cách hành chính
Lượt đọc: 77630Thời gian: 09:52 - 19/10/2016

(VHH) - Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 08/10/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Chương trình hành động số 27-Ctr/ĐUVHTT của Đảng ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn ngành.

Theo đó, xác định rõ các nhiệm vụ CCHC trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với kế hoạch chung của tỉnh và điều kiện cụ thể của đơn vị; các kế hoạch CCHC phải đảm bảo chất lượng, theo đó các nhiệm vụ phải xác định rõ kết quả đầu ra, thời gian hoàn thành và trách nhiệm cụ thể của cá nhân, đơn vị, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan.

Các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung đó là đẩy mạnh triển khai cải cách thể chế; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; gắn trách nhiệm của cá nhân, tập thể, đặc biệt là người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ  thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian và tăng tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, văn bản của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước; triển khai có hiệu quả Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Tăng cường triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước.Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và trong cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tính hiệu quả, kịp thời, công khai, minh bạch trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Mục tiêu đến năm 2020, 100% văn bản quy phạm pháp luật do Sở tham mưu được ban hành đúng quy định của pháp luật; 100% văn bản quy phạm pháp luật có chứa quy định về TTHC do các cơ quan có thẩm quyền ban hành được rà soát, để sửa đổi, bổ sung, công bố mới hoặc hủy bỏ các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành; duy trì 100% TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, đảm bảo hài long của cá nhân, tổ chức, đối với dịch vụ hành chính do cơ quan cung cấp đạt mức 90%; 100% các TTHC được chuẩn hóa theo quy trình ISO 9001:2008;, cập nhật áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn ISO phiên bản 9001:2015; 100% TTHC trực tuyến mức độ 3 và 70% dịch vụ trực tuyến mức độ 4 được cung cấp tới các tổ chức, cá nhân; 30% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giao trả trực tuyến ở mức độ 4; 100% văn bản truyền qua mạng được sử dụng chữ ký số; 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi nội bộ cơ quan và giữa cơ quan với các đơn vị trong tỉnh được thực hiện dưới dạng điện tử; 100% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong cơ quan; 100% cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp bố trí theo vị trí việc làm...

BM
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL