Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 34.440

Thủ thuật trong windows
Lượt đọc: 108118Thời gian: 02:31 - 09/01/2012

 --------------

 
Một số phương pháp dễ dàng và nhanh gọn để thuần phục Windows,… từ việc hiệu chỉnh
tốc độ đến kiểm tra bảo mật hay các thủ thuật giải quyết hỏng hóc.
 
1. Làm xuất hiện lại cây thư mục:
 
Bạn mở một folder, nhưng không có thấy cây thư mục nào xuất hiện bên trái cửa sổ cả. Bạn chỉ
cần click lên biểu tượng Folders nằm trên thanh công cụ chuẩn (Standard Toolbar) nếu bạn sử
dụng Windows 2000, Me, XP, hoặc chọn Menu View, Explorer Bar, Folders.
 
2. Tùy biến ở dạng Details, phần 1:
 
Để thay đổi thứ tự của các cột Name, Size, Type, Date Modified, và những cột khác trong cửa sổ
duyệt tập tin ở dạng Details, bạn chỉ cần đặt con trỏ chuột lên đầu mỗi cột và kéo qua trái hoặc
phải tùy bạn.
 
3. (2K, ME, XP) Tùy biến ở dạng Details, phần 2:
 
Tại sao chúng ta lại để các cột được hiển thị theo mặc định của Windows? Nếu muốn thay đổi,
bạn chỉ cần nhấp phải chuột lên vị trị bất kỳ ở đầu cột, và chọn một mục trong trình đơn chưa
được đánh dấu để thêm cột chứa thông tin đó, ngược lại bạn sẽ gỡ bỏ đánh dấu để bỏ đi cột tương
ứng. Chọn More trên trình đơn hiển thị khi nhấp chuột phải (có thể dùng View, Choose Columns
hay View, Choose Details trên trình đơn chính) để tùy biến thông qua hộp thoại.
 
4. Hiển thị cửa sổ lớn hơn:
 
Bất kỳ khi nào bạn muốn xem nhiều thông tin hiển thị hơn về một folder hoặc trình duyệt Internet
Explorer trên một màn hình, cách đơn giản là bạn nhấn phím F11 để xem cửa sổ đó ở chế độ toàn
màn hình. Nhấn F11 nếu muốn xem lại ở chế độ bình thường. Nếu sử dụng Windows 2000, Me,
hoặc XP, bạn có thể thêm một nút nhấn để chuyển đổi giữa 2 chế độ bằng cách nhấp phải chuột ở
Standard Toolbar và chọn Customize. Nhấn Full Screen ở bên dưới Available Tollbar buttons, sau
đó chọn Add rồi nhấn Close.
 
5. Ẩn cây thư mục tự động:
 
Ở chế độ toàn màn hình, bạn có thể làm cho cây thư mục (hoặc bất kỳ tùy chọn nào thông qua
View, Explorer Bar) biến mất để bạn có được một vùng quan sát rộng hơn, và cho xuất hiện lại
khi bạn rê chuột đến cạnh bên trái của màn hình. Nhấn lên nút pushpin (xem hình 1) ở đỉnh của
khung bên trái cửa sổ để Explorer Bar không còn cố định vào cửa sổ nữa và di chuyển chuột về
phía phải màn hình để ẩn nó.
 
6. Hiển thị các tập tin ẩn:
 
Bình thường, windows giấu nhiều tập tin hệ thống, điều này có thể làm cho việc chỉnh sửa trở nên
khó khăn. Để thấy hết tất cả các tập tin, chọn Tools, Folder Options, View trong bất kỳ cửa sổ thư
mục hay Explorer nào. Trong danh sách Advanced settings, chọn Show hidden files and folders
(hoặc Show all files nếu trong Windows 98). Trong những phiên bản khác với Windows 98, bỏ
dấu đánh đấu trước nhãn Hide protected operating system files (Recommended). Nhấn Yes và sau
đó là OK.
 
7. (2K, ME, XP) Mở rộng cửa sổ thư mục:
 
Nếu cửa sổ thư mục của bạn có một cửa sổ con ở bên trái dùng để liên kết với các tài nguyên hoặc
các tác vụ khác mà bạn không bao giờ sử dụng. Muốn có tầm nhìn lớn hơn khi hiển thị các tập tìn

và thư mục bạn chọn Tools, Folder Options, Use Windows Classic Folders, OK. Thực hiện xong
các động tác này thì Explorer Bar và shortcut của các “common task” sẽ không hiển thị nữa.
 
8. (XP) Xem được nhiều Thumbnail hơn:
 
TTO - Bạn có thể điều chỉnh sao cho hiển thị nhiều biểu tượng hơn ở khung bên phải trong cửa sổ
Explorer khi xem ở chế độ Thumbnails, bằng cách làm ẩn các tên xuất hiện bên dưới các biểu
tượng đi. Nhấn lên một thư mục khác trong khung chứa cây thư mục để thay đổi chế độ hiển thị,
sau đó giữ phím Shift khi chọn trở lại thư mục cũ, khi đó các tên xuất hiện bên dưới các biểu
tượng sẽ không được hiển thị.
 
9. (XP) Đưa thư mục đến thanh tác vụ:
 
Nếu bạn thích khung tác vụ trong cửa sổ Explorer nhưng muốn hiển thị các tác vụ đó khi hiển thị
với phù hợp với nội dung của thư mục. Nhấp chuột phải lên biểu tượng nằm bên góc trên bên trái
của cửa sổ, chọn Properties, Customize và chọn những mô tả thích hợp nằm ở phía dưới nhãn Use
this folder type as template.
 
10. Xem dung lượng đĩa:
 
Bạn có thường tự hỏi làm thế nào để xem dung lượng ổ đĩa bạn đang dùng hoặc dọn dẹp nó? Rất
đơn giản, bạn nhấp phải chuột lên biểu tượng của ổ đĩa muốn xem trong cửa sổ Explorer (dưới My
Computer) và chọn Properties. Bạn sẽ thấy một Biểu đồ hình tròn hiển thị dung lượng sử dụng
của ổ đĩa. Có một nút để hiện thị tiện ích Disk Cleanup, và một the Tools liệt kê ra các tiện ích bảo
trì khác.
 
11. (XP) Dồn đĩa, phần1:
 
Nếu ổ đĩa của bạn được định dạng theo NTFS, bạn có thể nén các tập tin và thư mục lại để tận
dụng không gian đĩa. Chọn các tập tin hoặc thư mục mà bạn muốn nén, nhấp chuột phải lên chúng
và chọn Properties. Trên thẻ General, chọn Advance. Đánh dấu lên mục Check Compress contents
to save disk space và nhấn OK. Bạn có thể bị yêu cầu chỉ ra những tập tin và thư mục cần đưa vào.
 
12. (XP) Tự động mở CD theo nội dung:
 
Khi bạn chèn một đĩa CD vào ổ đĩa CD-ROM, Windows sẽ đưa ra một số hành động để bạn lựa
chọn. Bạn có thể trả lời một lần cho mỗi loại nội dung (như âm nhạc), nhưng nếu bạn muốn tắt
chức năng này, nhấp phải chuột lên ổ đĩa CD trong cửa sổ Explorer và chọn Properties, ở trong
thẻ AutoPlay, chọn một nội dung từ danh sách các loại nội dung ở phía trên, và chọn hành động
thích hợp tho ý bạn bên dưới. Để tắt chức năng này đối với loại nội dung nào bạn chỉ cần chỉ định
cho nội dung cho nó bên dưới là Take no action và nhấn OK.
 
13. (XP) Dồn đĩa, phần 2:
 
Để nén toàn bộ một phân vùng NTFS trên đĩa cứng, nhấp phải chuột lên biểu tượng của ổ đĩa
trong cửa sổ Explorer và chọn Properties. Đánh dấu chọn lên mục Compress drive to save disk
space, sau đó nhấn OK hoặc Apply. Khi đó sẽ xuất hiện yêu cầu xác nhận, tại đó bạn chọn nén tất
cả các thư mục con và tập tin (không chỉ trong thư mục gốc) và nhấn OK.
 
14. (ME, XP) Dồn đĩa, phần 3:
 
Bạn cũng có thể nén các tập tin một cách tự động bằng cách đưa chúng vào thư mục đã được nén.
Để tạo thư mục này, đơn giản bằng cách nhấn phải chuột ở bất kỳ cửa sổ thư mục nào hay trên
màn hình desktop, chọn New, Compressed Folder (trong Windows Me) hoặc New, Compressed

(zipped) Folder (trong Windows XP). Nếu bạn không thấy chức năng này, thì nên kiểm tra lại để
chắc rằng nó đã được cài đặt.
 
15. (XP, 2K) Chọn tên cho đĩa:
 
Nếu bạn muốn đặt lại tên tên của các ổ đĩa, hãy đăng nhập vào Windows với quyền quản trị
(Administrator), chọn Start, Run, nhập lệnh diskmgmt.msc và nhấn Enter. Nhấp phải chuột lên
một ổ đĩa phía dưới của cửa sổ và chọn Change Drive Letter and Path. Chọn Edit hoặc Change,
lựa một trong những ký tự đặt tên chưa được sử dụng từ danh sách, nhấn OK, trả lời mọi nhắc nhở
xác nhận, và nhấn OK lần nữa.
 
Tin vào bạn bè, nhưng giữ lại các thẻ. Tin vào trí nhớ của mình, nhưng bạn phải luôn giữ
bên mình đĩa thiết lập lại password cho trường hợp bạn quên Password của Windows XP.
Đầu tiên, bạn phải có một đĩa mềm trống đã được định dạng, và nhập Control Panel\ User
Accounts vào thanh Address của cửa sổ Explorer hoặc Internet Explorer.
 
Nhấn Enter, lựa Account của bạn, nhấn Prevent a forgotten password  trong danh sách Related
Tasks, và sau đó thực hiện các bước được mô tả cụ thể trong Forgtoten Password Wizard.
 
17. (XP) Xử lý khi quên password, phần 1:
 
Nếu bạn không có đĩa thiết lập lại password, đăng nhập vào hệ điều hành với một account quản trị
khác, mở User Accounts trong Control Panel (mục 16), chọn account mà bạn quên password,
chọn Change the password, và thực hiện các hướng dẫn sau đó để cài  lại password.
 
18. (XP) Xử lý khi quên password, phần 2:
 
Nếu bạn không có bất kỳ account quản trị nào khác, khởi động lại máy nhấn phím F8 cho đến khi
bạn thấy màn hình cho phép chọn chế độ để khởi động (mục 28). Bạn chọn khởi động ở chế độ
Safe mode, và nhấn Enter. Khi thấy màn hình Welcome xuất hiện, chọn Administrator (đây là một
account ẩn mặc định không cần password). Thực hiện các bước để đặt lại password, khởi động lại
máy.
 
19. (2K, XP) Power User:
 
Khi bạn đăng nhập vào máy với quyền quản trị, hệ thống của bạn có thể bị tấn công bởi các
chương tình Trojan horse hoặc những rủi ro khác. Khi bạn đăng nhập vào máy với quyền Power
User, bạn có thể tránh được những rủi ro này và  sử dụng được đầy đủ các tính năng của windows
(bạn có thể chuyển qua quyền Administrator một cách dễ dàng khi cần thiết, xem phân dưới). Để
giảm quyền, bạn chọn Start, Run, nhập lệnh lusrmgr.msc và nhấn Enter. Chọn Groups và nhấn
đúp chuột lên Administrators. Nhưng bắt buột bạn phải có một account được liệt kê ở danh sách
Members mà bạn có thể dùng khi cần đầy đủ các quyền của người quản trị. Chọn account muốn
giảm quyền, chọn Remove, và nhấn OK, Nhấp đúp chuột lên Power Users, nhấn Add, đánh tên
Account của bạn, và nhấn OK lần thứ 2.
 
20. Làm người quản trị không thường xuyên:
 
Power user không cần phải đăng xuất và đăng nhập trở lại để quay lại với quyền quản trị nhằm
chạy những chương trình chỉ thực thi được dưới quyền này. Để làm điều này, giữ phím Shift
nhấn phải chuột lên chương trình có thể thực thi (*.exe) ở cửa sổ Explorer hoặc bất kỳ shortcut
nào của nó. Chọn Run as, sau đó lựa Run the program as the following user (nếu trong Windows
2000) hoặc The Following User (trong Windows XP), và nhập vào username, password (chọn
domain nều cần) của một account có quyền quản trị, rồi nhấn OK
 
21. (XP) Chọn hành động cho máy quay:

Lúc đầu khi kết nối một máy quay kỹ thuật số với máy tính của
mình, bạn có thể chọn một thao tác và đánh dấu Always user this
program for this action để tránh những lời gợi ý sẽ xuất hiện sau
này khi kết nối. Nhưng nếu bạn muốn thay đổi thành một hành
động khác? Để thực hiện điều này, kết nối lại với máy quay,  nhấp
phải chuột lên biểu tượng của nó trên cửa sổ Explorer, chọn
Properties. Sử dụng các cài đặt hiển thị trong thẻ Events để chọn
hành động hệ điều hành sẽ thực hiện khi kết nối với máy quay. 
 
22. (XP Pro) Giữ các bí mật:
 
Để bảo vệ các tập tin và thư mục có thông tin nhạy cảm trong các ổ đĩa có định dạng NTFS, sử
dụng những chương trình mã hoá của Windows. Chọn những tập tin và thư mục không nén để mã
hoá, nhấp phải chuột lên chúng, và chọn Properties. Trên thẻ General, chọn Advanced. Đánh dấu
vào Encrypt contents to secure data và nhấn OK. Chỉ ra các tập tin và thư mục được thực hiện.
Các tập tin và thư mục này chỉ có thể được truy xuất bởi người dùng mã hoá chúng. Để gở bỏ tính
năng này, bỏ đánh dấu lên Encrypt contents to secure data. (việc mã hoá này không có ở
Windows XP Home).
 
23. Không hiển thị thông tin cá nhân với người dùng khác:
 
Bất kỳ người quản trị nào cũng đều thấy các tập tin trên màn hình
destop hoặc trong thư mục My documents của bạn, và ngay cả ở
thư mục cá nhân của bạn bằng cách tìm trong thư mục Document
Setting. Mẹo này chỉ có tác dụng trên những ổ đĩa có định dạng
NTFS. Đầu tiên mở thư mục Documents hoặc Setting, nhấp phải
chuột lên thư mục mà bạn muốn giữ riêng, chọn Properties. Nhấn
Sharing, đánh dấu lên nhãn Make this folder private, và chọn OK.
 
24. (ME, XP) Quay ngược thời gian:
 
TTO - Khi máy tính của bạn có những hành động khác lạ, bạn hãy sử dụng System Restore để
quay lại trạng thái ổn định trước đó. Chọn Start, Programs (All Programs nếu là Windows XP),
Accessories, System Tools, System Restore, chọn Restore my computer to an earlier time, Next,
và thực hiện theo những hướng dẫn.
 
25. (ME, XP) Đặt điểm phục hồi cho hệ thống:
 
Bất kỳ khi nào bạn muốn thay đổi hệ thống, bạn nên tạo một điểm phục hồi hệ thống trước khi bắt
đầu để nếu có lỗi thì cũng có thể lấy lại tình trạng này. Mở System Restore như đã mô tả ở mục
trước, chọn Create a Restore Point, nhấn Next, và thực hiện theo những hướng dẫn xuất hiện. Lưu
ý: tạo điểm phục hồi bằng tay như trên thì không cần thiết trước khi bạn cài đặt phần mềm, cập
nhật hoặc cài đặt thiết bị, Windows sẽ làm việc này một cách tự động dùm bạn.
 
26. (XP) Tùy biến chức năng phục hồi, phần 1:
 
Để chọn ổ đĩa cho System Restore theo dõi sự thay đổi của hệ thống và cài đặt dung lượng của đĩa
được dùng cho việc sao lưu này. Bạn nhấp phải chuột lên My Computer và chọn Properties. Chọn
thẻ System Restore, lựa ổ đĩa, nhấn Settings và đặc cấu hình theo ý muốn của bạn.
 
27. (ME) Tùy biến chức năng phục hồi, phần 2:
 
Điều chỉnh dung lượng đĩa System Restore sử dụng để sao lưu trong Windows Me thì khác hơn
một chút. Nhấp phải chuột trên My Computer, chọn Properties, Performance, File System, và phía
dưới Hard disk, bạn kéo thanh trượt System Restore disk space user để chọn dung lượng bạn

mong muốn. Lưu ý, nhấn Disable System Restore trong thẻ Troboleshooting của System
Properties để tắt chức năng System Restore đi.
 
28. Tìm giải pháp trong Safe Mode:
 
Nếu Windows của bạn bị treo hay thực hiện một số hành động không đúng. Khởi động lại máy, và
nhấn F8 trước khi vào Windows (bạn có thể nhấn nhiều lần đến khi Windows nhận được yêu cầu
này). Khi đó sẽ xuất hiện một trình đơn Advance Options. Sử dụng các phím di chuyển để chọn
Safe Mode, rồi nhấn Enter để chạy Windows với một số lượng driver hạn chế. Nếu gặp may, bạn
có thể bỏ đi hành động gây ra lỗi đó và khởi động lại máy.
 
29. (2K, XP) Phục hồi với Registry:
 
Nếu bạn khởi động Windows ở chế độ Safe Mode nhưng không giải quyết được các vấn đề gây ra
sự cố ở Windows. Bạn cũng truy cập vào trình đơn Advanced Option như mục 28, nhưng chọn
Last Known Good Configuration và nhấn Enter. Việc khởi động Windows như thế này sẽ sử dụng
phiên bản sau cùng của Registry, đây là phiên bản Windows khởi động thành công. Sẽ không có
tập tin nào bị Remove.
 
30. (2K, XP) Chép các thông báo lỗi:
 
Khi Windows cảnh báo với bạn là có vài vấn đề rắc rối, không điều khiển được. Nếu bạn muốn
giữ lại các lời thông báo này để gởi tới bộ phận kỹ thuật, hoặc các nhân viên sửa chửa.  Nhấn
Ctrl - C để sao chép các thông báo này vào Clipboard, sau đó mở email gửi đến bộ phận kỹ thuật
của bạn, nhấn Ctrl – V để dán nội dung thông báo này vào email, và gửi đi.
 
31. Chụp ảnh thông báo lỗi:
 
Nếu bạn không thể lấy được các thông báo lỗi như ở phần trên, nhấn Alt - Print Screen (tên của
phím này có thể được viết tắt trên bàn phím của bạn) để ghi lại hình ảnh của hộp thoại thông báo
lỗi. Đưa chúng vào email (nếu có hỗ trợ đồ hoạ) hoặc vào trong công cụ xử lý văn bản. Bạn có thể
dán nó vào trong tiện ích xử lý ảnh Paint của Windows bằng cách mở chương trình này và chọn
Edit, Paste. Lưu hình này dưới dạng tập tin ảnh gif hoặc bmp,…  tùy bạn. Sau đó đính kèm tập tin
này vào email rồi gởi đi.
 
32. Tìm giúp đỡ trong Google Groups:
 
Để tìm sự giúp đỡ trên mạng, bạn nhập vào vài từ hay tất cả từ trong thông báo lỗi của Windows
vào trong ô nhập liệu của màn hình tìm kiếm chính của Google. Nếu chúng cũng không giúp đỡ
được bạn sửa lỗi này, nhấn chọn thẻ Groups trên trang hiển thị kết quả tìm kiếm của Google bạn
có thể tìm thấy các thảo luận có liên quan đến vấn đề của bạn
 
33. (XP) Cho Windows tự cài đặt mạng:
 
TTO - Bước đầu tiên bạn phải kết nối các máy lại thành một mạng, các bước trong Windows XP’s
Network Setup Wizard sẽ giúp bạn một cách chi tiết. Để chạy được wizard này bạn chọn Start,
Run, đánh lệnh netsetup và nhấn Enter.
 
34. (XP) Thiết lập mạng không dây:
 
Khi bạn cắm một thiết bị mạng không dây vào máy tính, Windows XP sẽ hiển thị hộp thoại
Connect to Wireless Network. Nếu nó không xuất hiện, bạn nhấp phải chuột lên biểu tượng
wireless – network ở khay hệ thống, và chọn View Available Wireless Networks. Nếu bạn không
thấy xuất hiện biểu tượng này ở khay hệ thống, bạn vào cửa sổ Explorer trên thanh Address nhập
CNTT
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL