Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 4.209
Thông báo
Sở Văn hóa và Thể thao thông báo kết quả xét tuyển Hợp đồng theo NĐ số 111/2022/NĐ-CP vào làm việc tại Văn phòng Sở năm 2024.    
Căn cứ Kế hoạch số 372/KH-SVHTT ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ năm 2024; Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng thông báo triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch thực hành trong kỳ xét tuyển lao động hợp đồng vào làm việc tại Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao năm 2024; cụ thể như sau:  
Căn cứ chỉ tiêu hợp đồng được giao, chỉ tiêu hợp đồng hiện có và vị trí việc làm cần tuyển dụng, Sở Văn hóa và Thể thao lập kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ, làm việc tại Văn phòng Sở, cụ thể như sau:
Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10/6/2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Thực hiện Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực văn hóa đối với 05 cá nhân.  
Ngày 28 tháng 12 năm 2023, Đoàn Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 246/QĐ-SVHTT ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh Thừa Thiên Huế.
Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo triệu tập thí sinh thạm dự kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức tại Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế năm 2023, cụ thể như sau: 
27/11/2023, Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức thông báo nội dung ôn tập kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp trong kỳ tiếp nhận vào làm viên chức tại Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế năm 2023; Một số nội dung cụ thể như sau:
Ngày 24/11/2023 Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành QĐ số 321/QĐ-SVHTT v/v ban hành Danh sách thí sinh có tài năng, năng khiếu  trong lĩnh vực thể dục thể thao đủ điều kiện tham dự kỳ tiếp nhận  vào làm viên chức tại Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế năm 2023
Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Kế hoạch tiếp nhận người có tài năng, năng khiếu trong lĩnh vực thể dục thể thao vào làm viên chức tại Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế năm 2023, cụ thể 
Sở Văn hóa và Thể thao thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 (theo danh sách đính kèm). Trong thời hạn 30 ngày, từ ngày 26/10/2023-26/11/2023, thí sinh trúng tuyển phải đến Sở Văn hóa và Thể thao để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng lập thành 02 bộ đựng trong 02 bì hồ sơ lớn, bao gồm:  
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo thay đổi thời gian kiểm tra, sát hạch (vòng 2) trong kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023, cụ thể như sau:  
 Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (vòng 2) trong kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023, cụ thể như sau:  
Sở Văn hóa và Thể thao thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế năm 2023 (theo danh sách đính kèm). Trong thời hạn 30 ngày, từ ngày 29/9/2023-29/10/2023, thí sinh trúng tuyển phải đến Sở Văn hóa và Thể thao để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng lập thành 02 bộ đựng trong 02 bì hồ sơ lớn, bao gồm:
Ngày 15/9, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Quyết định số 243/QĐ-SVHTT Về việc ban hành Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức (vòng 2) tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 và Thông báo số 2211/TB-HĐTDVC về việc thông báo nội dung ôn tập cho các thí sinh trong kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế năm 2023, cụ thể như sau:  
Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Quyết định số 220/QĐ-SVHTT ngày 17/8/2023 về việc ban hành Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế năm 2023 và Thông báo số 1977/TB-HĐXTVC ngày 18/8/2023 về Nội dung ôn tập kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp trong kỳ xét tuyển viên chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế năm 2023
Sở Văn hóa và Thể thao thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2023 (theo danh sách đính kèm). Trong thời hạn 30 ngày, từ ngày 08/8/2023-08/9/2023, thí sinh trúng tuyển phải đến Sở Văn hóa và Thể thao để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.  
Căn cứ Kế hoạch số 1705/KH-SVHTT ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:
Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023, cụ thể như sau:
Sở Văn hóa và Thể thao thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế năm 2023, cụ thể như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL