Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 16.751
Thông báo
(VTH) - Nhằm triển khai đề án “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế phục vụ phát triển du lịch”, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế tổ chức cuộc thi sáng tác clip quảng bá di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế với chủ đề “Di sản Hồ Chí Minh ở Huế - Sống mãi với thời gian”.
Căn cứ Khoản 3 Điều 15 tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2014 của Chính phủ, được bổ sung tại Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL ngày 25/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10; Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 05/6/2021 của UBND tỉnh về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10; Sở Văn hóa và Thể thao đăng tải công khai Danh sách các nghệ sĩ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 trên cổng thông tin điện tử tỉnh, (danh sách bên dưới).
(VTH) - Ngày 28 tháng 4 năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 892/KH-SVHTT về tổ chức cuộc thi “Sáng tác lời mới dựa trên các bài bản Ca Huế” năm 2021.
(VTH) - Căn cứ Kế hoạch số: 1235/KH-SVHTT ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Sở năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo thông tin tuyển dụng cụ thể như sau:
(VTH) - Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. 
(VHH) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1640/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021.
(VTH) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1321/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Đợt phim "Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2021".
(VTH) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú", trong đó sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú".
   Về việc xác định tuổi nghỉ hưu theo Công văn số 1004/BNV-TCBC ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ Nội vụ về cách xác định tuổi nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP trong năm 2021 và  Công văn số 223/LĐTBXH-BHXH ngày 28/01/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về góp ý dự thảo văn bản triển khai Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ;
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân” do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức, diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00 ngày 1/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021) trên website https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn và trên các cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử.
(VTH) - Ngày 22/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBND cho phép đổi tên Hội Áo dài thành Hội Áo dài Huế và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Áo dài Huế.
(VTH) - Cuộc thi ảnh/video clip theo từng tháng với chủ đề "Huế trong tôi" nhằm góp phần quảng bá điểm đến, kích cầu và phục hồi du lịch và lan tỏa những hình ảnh, video đẹp về danh lam thắng cảnh, di sản và những giá trị văn hoá Huế đến bạn bè gần xa.
VTH - Bộ Tài chính ban hành Thông tư 01/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 25/2/2021).
(VTH) - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Nhằm ngăn chặn, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh; bảo đảm các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an toàn, lành mạnh, ngày 09/02, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Điện yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
(VTH) - Dự báo tội phạm, vi phạm pháp luật về tổ chức đánh bạc, đánh bạc sẽ diễn biến phức tạp hơn, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm trong lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, ngày 08/2/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1233/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện một số nhiệm vụ sau:
(VTH) - Thực hiện Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” (Đề án 65); Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành kế hoạch số 42/KH-SVHTT ngày 08 tháng 01 năm 2021 về việc triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 65. Qua đây nhằm nâng cao năng lực thực hiện phổ biến nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (Công ước chống tra tấn); phổ biến rộng rãi nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thông qua các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện phòng, chống tra tấn. Trang thông tin điện tử đăng tài các tài liệu tuyên truyền (đính kèm bên dưới)
(VTH) - Thực hiện Công văn số 10716/UBND-NV ngày 26 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu, Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao đăng tải Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.
(VTH) - Thực hiện theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo và hướng dẫn Mẫu kê khai tài sản, thu nhập trong công tác cán bộ.
(VTH) - Ngày 02/11/2020, Chủ tịch UBND ban hành Quyết định 2784/QĐ-UBND phê chuẩn kiện toàn Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Thừa Thiên Huế (Hội đồng). 
Theo Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2021 (Hội đồng) được kiện toàn như sau: Chủ tịch Hội đồng là Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL