Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 2.428
Danh bạ cơ quan
Từ khóa:  
STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
Ban Giám đốc
1VHTTBan Giám đốc Sở0234.3821352 svhtt@thuathienhue.gov.vn
Lãnh đạo Sở
2Phan Tiến DũngGiám đốc0234.3822422 ptdung.svhtt@thuathienhue.gov.vn
3Lê Xuân BìnhPhó giám đốc0234.3815176 lxbinh.svhtt@thuathienhue.gov.vn
4Cao Chí HảiPhó giám đốc0234.3845916 cchai.svhtt@thuathienhue.gov.vn
5Nguyễn Thiên BìnhPhó giám đốc0234.866199 ntbinh.svhtt@thuathienhue.gov.vn
Văn phòng Sở
6Nguyễn Đức LộcChánh Văn phòng0234.3826331 ndloc.svhtt@thuathienhue.gov.vn
7Nguyễn Ngọc Ngân HàPhó Chánh Văn phòng0234.3821352 nnnha.svhtt@thuathienhue.gov.vn
8Trần Hữu AnPhó Chánh Văn phòng0234.3826331 than.svhtt@thuathienhue.gov.vn
9Cái Văn LựcKế toán0234.3825192
10Trần Thanh PhongChuyên viên0234.3821352 ttphong.svhtt@thuathienhue.gov.vn
11Nguyễn Văn NamChuyên viên0234.3814418 nvnam.svhtt@thuathienhue.gov.vn
12Tô Thị Bích ThúyChuyên viên
13Phan Duy AnhCán Sự
14Võ Thị Kim AnhVăn thư0234.3823024 vtkanh.svhtt@thuathienhue.gov.vn
15Lê Sĩ TiếnLái xe0234.3823024
16Phan Văn HiễnLái xe0234.3823024
17Phùng Quang ChínhLái xe0234.3823024
18Phạm PhụngBảo vệ0234.3823024
19Trần BìnhBảo vệ0234.3823024
20Trần Duy GấmBảo vệ0234.3823024
21Lê Thị Kim AnhTạp vụ0234.3823024
22Phạm Minh HoàngTạp vụ0234.3823024
Thanh tra Sở
23Nguyễn Văn HàChánh Thanh tra0234.3847232 nvha.svhtt@thuathienhue.gov.vn
24Nguyễn Xuân NgọcPhó Chánh Thanh tra0234.3847232 nxngoc.svhtt@thuathienhue.gov.vn
25Hà Xuân TríThanh tra viên0234.3847232 hxtri.svhtt@thuathienhue.gov.vn
26Nguyễn Hữu ThọThanh tra viên0234.3847232
27Nguyễn Thị Thùy TrangChuyên viên0234.3847232 ntttrang.svhtt@thuathienhue.gov.vn
28Hồ Thị Hoàng AnhChuyên viên0234.3847232 anhhohoang@gmail.com
29Nguyễn Thị Diệu ThúyChuyên viên0234.3847232 ntdthuy.svhtt@thuathienhue.gov.vn
Phòng Tổ chức - Pháp chế
30Hoàng Thị Kim OanhTrưởng phòng0234.3824159 htkoanh.svhtt@thuathienhue.gov.vn
31Trần Quang Tuấn MinhPhó Trưởng phòng0234.3824159 tqtm54@gmail.com
32Trương Thị Trầm HươngChuyên viên0234.3824159 tttramhuong.svhtt@thuathienhue.gov.vn
33Lê Hữu HảiChuyên viên0234.3824159 lhhai.svhtt@thuathienhue.gov.vn
Phòng Kế hoạch tài chính
34Phạm Đăng KhánhTrưởng phòng0234.3825192 pdkhanh.svhtt@thuathienhue.gov.vn
35Trương Thị Thanh UyênPhó Trưởng phòng0234.3825192 tttuyen.svhtt@thuathienhue.gov.vn
36Lê Quang HùngPhó Trưởng phòng0234.3825192 lqhung.svhtt@thuathienhue.gov.vn
37Nguyễn Đăng ChínhChuyên viên0234.3812150 ndchinh.svhtt@thuathienhue.gov.vn
38Phạm Thị Kim OanhChuyên viên0234.3825192 ptkoanh.svhtt@thuathienhue.gov.vn
Phòng Quản lý Văn hóa
39Nguyễn QuêTrưởng phòng0234.3826334 nque.svhtt@thuathienhue.gov.vn
40Phan Văn ThảoPhó Trưởng phòng0234.3826334 pvthao.svhtt@thuathienhue.gov.vn
41Đỗ Văn LânChuyên viên0234.3826334 dvlan.svhtt@thuathienhue.gov.vn
42Dương Thị Ngọc LinhChuyên viên0234.3826334 ddtnlinh.svhtt@thuathienhue.gov.vn
Phòng Quản lý Di sản Văn hóa
43Trần Tuấn AnhTrưởng phòng0234.3827975 ttanh.svhtt@thuathienhue.gov.vn
44Nguyễn Vũ Minh TúPhó Trưởng phòng0234.3827975 nvmtu.svhtt@thuathienhue.gov.vn
45Nguyễn Thị LợiChuyên viên0234.3827975 ntloi.svhtt@thuathienhue.gov.vn
46Trần Văn DũngChuyên viên0234.3827975
Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa gia đình
47Nguyễn Văn MãiTrưởng phòng0234.3831624 nvmai.svhtt@thuathienhue.gov.vn
48Đồng Hữu UyPhó Trưởng phòng0234.3831624 dhuy.svhtt@thuathienhue.gov.vn
49Nguyễn Châu HảiChuyên viên0234.3831624 nchai.svhtt@thuathienhue.gov.vn
50Hứa Thị Thu MỹChuyên viên0234.3831624 httmy.svhtt@thuathienhue.gov.vn
Phòng Quản lý Thể dục Thể thao
51Lê Ngọc TưTrưởng phòng0234.3825127 lntu.svhtt@thuathienhue.gov.vn
52Huỳnh Quốc ViệtPhó Trưởng phòng0234.3825127 hqviet.svhtt@thuathienhue.gov.vn
53Lê Xuân VũPhó Trưởng phòng0977608470 lxvu.svhtt@thuathienhue.gov.vn
54Nguyễn Đình Anh TuấnChuyên viên0234.3825127 ndatuan.svhtt@thuathienhue.gov.vn
55Nguyễn Thị Thu ThủyChuyên viên0234.3825127 nttthuy.svhtt@thuathienhue.gov.vn
56Nguyễn Hoàng KhaChuyên viên0971405511 nhkha.svhtt@thuathienhue.gov.vn
VHTT
57VHTTCông đoàn ngành
Hỗ trợ kỹ thuật
58AdminChuyên viên
Các Phòng liên quan
59Sở VHTTCác Phòng, đơn vị liên quan
Đoàn Thanh Niên
60Đoàn Thanh NiênĐại diện0234.3826331
Chi bộ Văn phong
61Chi bộ Văn phòngĐại diện

Danh bạ cơ quan
Từ khóa:  
STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
Ban Giám đốc
1VHTTBan Giám đốc Sở0234.3821352 svhtt@thuathienhue.gov.vn
Lãnh đạo Sở
2Phan Tiến DũngGiám đốc0234.3822422 ptdung.svhtt@thuathienhue.gov.vn
3Lê Xuân BìnhPhó giám đốc0234.3815176 lxbinh.svhtt@thuathienhue.gov.vn
4Cao Chí HảiPhó giám đốc0234.3845916 cchai.svhtt@thuathienhue.gov.vn
5Nguyễn Thiên BìnhPhó giám đốc0234.866199 ntbinh.svhtt@thuathienhue.gov.vn
Văn phòng Sở
6Nguyễn Đức LộcChánh Văn phòng0234.3826331 ndloc.svhtt@thuathienhue.gov.vn
7Nguyễn Ngọc Ngân HàPhó Chánh Văn phòng0234.3821352 nnnha.svhtt@thuathienhue.gov.vn
8Trần Hữu AnPhó Chánh Văn phòng0234.3826331 than.svhtt@thuathienhue.gov.vn
9Cái Văn LựcKế toán0234.3825192
10Trần Thanh PhongChuyên viên0234.3821352 ttphong.svhtt@thuathienhue.gov.vn
11Nguyễn Văn NamChuyên viên0234.3814418 nvnam.svhtt@thuathienhue.gov.vn
12Tô Thị Bích ThúyChuyên viên
13Phan Duy AnhCán Sự
14Võ Thị Kim AnhVăn thư0234.3823024 vtkanh.svhtt@thuathienhue.gov.vn
15Lê Sĩ TiếnLái xe0234.3823024
16Phan Văn HiễnLái xe0234.3823024
17Phùng Quang ChínhLái xe0234.3823024
18Phạm PhụngBảo vệ0234.3823024
19Trần BìnhBảo vệ0234.3823024
20Trần Duy GấmBảo vệ0234.3823024
21Lê Thị Kim AnhTạp vụ0234.3823024
22Phạm Minh HoàngTạp vụ0234.3823024
Thanh tra Sở
23Nguyễn Văn HàChánh Thanh tra0234.3847232 nvha.svhtt@thuathienhue.gov.vn
24Nguyễn Xuân NgọcPhó Chánh Thanh tra0234.3847232 nxngoc.svhtt@thuathienhue.gov.vn
25Hà Xuân TríThanh tra viên0234.3847232 hxtri.svhtt@thuathienhue.gov.vn
26Nguyễn Hữu ThọThanh tra viên0234.3847232
27Nguyễn Thị Thùy TrangChuyên viên0234.3847232 ntttrang.svhtt@thuathienhue.gov.vn
28Hồ Thị Hoàng AnhChuyên viên0234.3847232 anhhohoang@gmail.com
29Nguyễn Thị Diệu ThúyChuyên viên0234.3847232 ntdthuy.svhtt@thuathienhue.gov.vn
Phòng Tổ chức - Pháp chế
30Hoàng Thị Kim OanhTrưởng phòng0234.3824159 htkoanh.svhtt@thuathienhue.gov.vn
31Trần Quang Tuấn MinhPhó Trưởng phòng0234.3824159 tqtm54@gmail.com
32Trương Thị Trầm HươngChuyên viên0234.3824159 tttramhuong.svhtt@thuathienhue.gov.vn
33Lê Hữu HảiChuyên viên0234.3824159 lhhai.svhtt@thuathienhue.gov.vn
Phòng Kế hoạch tài chính
34Phạm Đăng KhánhTrưởng phòng0234.3825192 pdkhanh.svhtt@thuathienhue.gov.vn
35Trương Thị Thanh UyênPhó Trưởng phòng0234.3825192 tttuyen.svhtt@thuathienhue.gov.vn
36Lê Quang HùngPhó Trưởng phòng0234.3825192 lqhung.svhtt@thuathienhue.gov.vn
37Nguyễn Đăng ChínhChuyên viên0234.3812150 ndchinh.svhtt@thuathienhue.gov.vn
38Phạm Thị Kim OanhChuyên viên0234.3825192 ptkoanh.svhtt@thuathienhue.gov.vn
Phòng Quản lý Văn hóa
39Nguyễn QuêTrưởng phòng0234.3826334 nque.svhtt@thuathienhue.gov.vn
40Phan Văn ThảoPhó Trưởng phòng0234.3826334 pvthao.svhtt@thuathienhue.gov.vn
41Đỗ Văn LânChuyên viên0234.3826334 dvlan.svhtt@thuathienhue.gov.vn
42Dương Thị Ngọc LinhChuyên viên0234.3826334 ddtnlinh.svhtt@thuathienhue.gov.vn
Phòng Quản lý Di sản Văn hóa
43Trần Tuấn AnhTrưởng phòng0234.3827975 ttanh.svhtt@thuathienhue.gov.vn
44Nguyễn Vũ Minh TúPhó Trưởng phòng0234.3827975 nvmtu.svhtt@thuathienhue.gov.vn
45Nguyễn Thị LợiChuyên viên0234.3827975 ntloi.svhtt@thuathienhue.gov.vn
46Trần Văn DũngChuyên viên0234.3827975
Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa gia đình
47Nguyễn Văn MãiTrưởng phòng0234.3831624 nvmai.svhtt@thuathienhue.gov.vn
48Đồng Hữu UyPhó Trưởng phòng0234.3831624 dhuy.svhtt@thuathienhue.gov.vn
49Nguyễn Châu HảiChuyên viên0234.3831624 nchai.svhtt@thuathienhue.gov.vn
50Hứa Thị Thu MỹChuyên viên0234.3831624 httmy.svhtt@thuathienhue.gov.vn
Phòng Quản lý Thể dục Thể thao
51Lê Ngọc TưTrưởng phòng0234.3825127 lntu.svhtt@thuathienhue.gov.vn
52Huỳnh Quốc ViệtPhó Trưởng phòng0234.3825127 hqviet.svhtt@thuathienhue.gov.vn
53Lê Xuân VũPhó Trưởng phòng0977608470 lxvu.svhtt@thuathienhue.gov.vn
54Nguyễn Đình Anh TuấnChuyên viên0234.3825127 ndatuan.svhtt@thuathienhue.gov.vn
55Nguyễn Thị Thu ThủyChuyên viên0234.3825127 nttthuy.svhtt@thuathienhue.gov.vn
56Nguyễn Hoàng KhaChuyên viên0971405511 nhkha.svhtt@thuathienhue.gov.vn
VHTT
57VHTTCông đoàn ngành
Hỗ trợ kỹ thuật
58AdminChuyên viên
Các Phòng liên quan
59Sở VHTTCác Phòng, đơn vị liên quan
Đoàn Thanh Niên
60Đoàn Thanh NiênĐại diện0234.3826331
Chi bộ Văn phong
61Chi bộ Văn phòngĐại diện
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL