Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 22.909
Bộ VHTTDL ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành
Lượt đọc: 86Thời gian: 17:15 - 28/06/2024

(VTH) - Thông tư áp dụng đối với viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngày 17/6/2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh.
Thông tư gồm 7 chương 17 điều quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tổ chức thực hiện, tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo đó, để xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, viên chức các ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh cần đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện chung quy định tại Điều 2 của Thông tư và các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của từng chuyên ngành quy định từ Điều 3 đến Điều 15 Chương II của Thông tư.
Đối với viên chức ngành thư viện, tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Thông tư, cụ thể:
Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II có mã số V.10.02.05
Để xét thăng hạng lên thư viện viên hạng II, viên chức thư viện thuộc đối tượng xét thăng hạng ngoài việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chung cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau:
  1. Đang giữ chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng III, mã số V.10.02.06.
  2. Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và yêu cầu đối với viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II, mã số V.10.02.05 quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện (sau đây viết tắt là Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL).
Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng I có mã số V.10.02.30
Để xét thăng hạng lên thư viện viên hạng I, viên chức thư viện thuộc đối tượng xét thăng hạng ngoài việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chung cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau:
  1. Đang giữ chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II, mã số V.10.02.05.
  2. Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và yêu cầu đối với viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng I, mã số V.10.02.30 quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 4 Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL.
Thông tư số 02/2024/TT-BVHTTDL có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2024. Thông tư số 03/2023/TT-BVHTTDL ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư số 02/2024/TT-BVHTTDL có hiệu lực thi hành.
TH (theo https://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL