Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 4.233
Sơ đồ tổ chức, phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
Lượt đọc: 65273Thời gian: 11:17 - 15/07/2016
 
* Phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở VHTT
 
1. Giám đốc Phan Tiến Dũng

- Là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý mọi hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao theo chức năng, nhiệm vụ đã được Nhà nước quy định. Trực tiếp phụ trách khối văn hóa, di sản cùng các công tác: Tổ chức cán bộ, pháp chế; bảo vệ chính trị nội bộ; thông tin, tuyên truyền; thi đua khen thưởng; đào tạo, nghiên cứu khoa học; quy hoạch; kế hoạch tài chính; các dự án của Ngành; đối ngoại; cải cách hành chính; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Trực tiếp chỉ đạo  các đơn vị: Khối cơ quan Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế; Bảo tàng Lịch sử tỉnh; Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh; Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị.

- Phụ trách và chỉ đạo các công tác liên quan đến Ngành trên địa bàn thành phố Huế.

2. Phó Giám đốc Cao Chí Hải

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo khối nghệ thuật, công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật, tổ chức các lễ hội truyền thống, các liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật; các vấn đề liên quan về bản quyền tác giả; công tác phối hợp của Sở với các Hội trên địa bàn về văn học, nghệ thuật; chỉ đạo phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật; Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế.

- Phụ trách và chỉ đạo các công tác liên quan đến Ngành trên địa bàn thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang.

3. Phó Giám đốc Lê Xuân Bình

 - Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các hoạt động liên quan đến khối thể dục, thể thao, công tác tổ chức các giải thi đấu; tham gia các giải quốc gia và quốc tế; công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên, công tác xã hội hóa các hoạt động thể thao; hoạt động của các liên đoàn thể thao quần chúng.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Đoàn Bóng đá Thừa Thiên Huế; Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế; Trung tâm Thể thao Thừa Thiên Huế

- Phụ trách và chỉ đạo các công tác liên quan đến Ngành trên địa bàn huyện: Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc.

4. Phó Giám đốc Nguyễn Thiên Bình

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo khối văn hóa cơ sở; chỉ đạo công tác văn thư lưu trữ, công nghệ thông tin, Trang Thông tin điện tử của Sở, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến; chỉ đạo triển khai việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nông thôn; công tác gia đình, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Chỉ đạo và phụ trách công tác an ninh quốc phòng, phòng chống cháy nổ và phòng chống lụt bão của Sở Văn hóa và Thể thao; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tự vệ, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Thư viện Tổng hợp tỉnh; Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; Trung tâm Quản lý và Tổ chức Biểu diễn Ca Huế.

- Phụ trách và chỉ đạo các công tác liên quan đến Ngành trên địa bàn các huyện Phong Điền và Quảng Điền.

TTTĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL