Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 9.381
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.
Lượt đọc: 81422Thời gian: 11:27 - 05/11/2015

(VHH) - Vừa qua, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã ký Quyết định số 3636/QĐ-BVHTTDL phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ VH,TT&DL. Quyết định này thay thế Quyết định số 4266/QĐ-BVHTTDL ngày 02.11.2012 của Bộ VH,TT&DL về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ VH,TT&DL.

Theo đó, Nhiệm vụ cụ thể đối với lãnh đạo Bộ VH,TT&DL được quy định như sau:

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ, được Chính phủ quy định tại Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VH,TT&DL. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Chiến lược, quy hoạch, đầu tư phát triển ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; tổ chức cán bộ; kế hoạch, tài chính; hợp tác quốc tế; xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Cục Hợp tác quốc tế; theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Du lịch; Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Bản quyền tác giả; Văn hóa dân tộc; Công nghiệp văn hóa; Hội nhập quốc tế về kinh tế; Công tác cơ chế, chính sách; giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị: Tổng cục Du lịch; Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Cục Bản quyền tác giả; Vụ Văn hóa dân tộc; Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; các Trung tâm Văn hóa Việt Nam trong nước và ngoài nước; theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Văn hóa cơ sở; Gia đình; Thư viện; Pháp chế; Đối mới và phát triển doanh nghiệp; Xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Dự án Trung tâm Triển lãm quốc gia; Quốc phòng - An ninh của Bộ; giúp Bộ trưởng theo dõi và chi đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị: Cục Văn hóa cơ sở; Vụ Gia đình; Vụ Thư viện; Vụ Pháp chế; các doanh nghiệp; Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ; là đầu mối phối hợp với Quốc hội, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc, Tây Bắc. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Lê Khảnh Hải: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Thể dục thể thao; Thanh tra; Văn phòng; Thi đua, khen thưởng; Cải cách hành chính; Đảng, Đoàn thể; giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị: Tổng cục Thể dục thể thao; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Cục Công tác phía Nam; Báo Văn hóa; Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch; theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh khu vực miền Trung; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Di sản văn hóa; Đào tạo; Khoa học, công nghệ và môi trường; Dự án Bảo tàng Lịch sử quốc gia; giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị: Cục Di sản văn hóa; Vụ Đào tạo; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Viện Bảo tôn di tích; Trung tâm Công nghệ Thông tin; khối các học viện; các trường đại học, cao đăng, trung học chuyên nghiệp và các trường nghề; theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Vương Duy Biên: Giúp Bộ trưởng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nghệ thuật biểu diễn; Điện ảnh; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Quản lý Nhà nước về Văn học nghệ thuật; giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các đơn vị: Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Điện ảnh; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; khối các nhà hát; khối triển lãm; các đơn vị sự nghiệp Điện ảnh; theo dõi, chỉ đạo công tác văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tại các tỉnh khu vực miền Tây Nam Bộ; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.

TP (Nguồn: Bộ VH,TT&DL)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL