Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 21.909
Ban hành Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VH,TT&DL thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Lượt đọc: 87408Thời gian: 11:00 - 23/11/2015

(VHH) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ vừa mới Ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VH,TT&DL thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng VHTT thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Theo đó, Thông tư liên tịch hướng dẫn quy định vị trí chức năng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bao gồm các lĩnh vực như: Xây dựng các văn bản, hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện đối với công tác quản lý nhà nước, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, truyên truyền, phổ biến giáo dục theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; xây dựng các Dự thảo, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực VH,TT&DL trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW có nhiệm vụ và quyền hạn về các lĩnh vực như: Di sản Văn hóa; các lĩnh vực liên quan đến điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quyền tác giả và các quyền liên quan, những lĩnh vực liên quan về thư viện, quảng cáo; các lĩnh vực về văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và truyên truyền cổ động; công tác về gia đình; thể dục thể thao cho mọi người, thể thao thành tích cao và chuyên nghiệp; các lĩnh vực về du lịch.

Thông tư Hướng dẫn cũng nêu rõ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ở địa phương. Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoat động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập, tham mưu về việc tổ chức các lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch ở quy mô cấp tỉnh; thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tố chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với các tài năng văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực vãn hoá, gia đình, thê dục, thể thao và du lịch ở địa phương; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với Phòng Văn hoá và Thông tin và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Ngoài ra, Sở VH,TT&DL còn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác được quy định tại Thông tư, và các quy định do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

TTTĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL