Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 1.413
Phong trào "TDĐKXDĐSVH" năm 2015 với nhiều chuyển biến tích cực
Lượt đọc: 92071Thời gian: 11:44 - 02/12/2015
Đua trãi trên sông Vực

(VHH) - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được các địa phương tập trung chỉ đạo, phối hợp thực hiện, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Phong trào đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo thuận lợi và thúc đẩy kinh tế phát triển, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa; xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở. Đặc biệt trong tháng 11/2015, nhiều hoạt động hưởng ứng “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã được các địa phương tổ chức sôi nổi với nhiều hình thức đổi mới, thiết thực. 

Phong trào xây dựng làng (thôn, bản), tổ diin phố vđn hớn phát triển về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng, trở thành phung trùn HỒi nổi và rộng khắp. Đời sống văn hóa, tinh thân hình mạnh, phong phủ. thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tung và lễ hội chuyển hiến tích cực; nhiều giá trị văn hóa của địa phương được bảo tồn. Đến nuy trên diu hủn tuân tinh có 1.488 làng (thôn, bản), tổ dân phố đăng ký xây dựng đỜi uổng vũn hòu. chiếm tỷ lệ 99,5%; trong đó có 1.381 làng (thôn. hủn), tố clAn phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 92,8% H0 với đũng kỷ.

Phong trào xây dạng cơ quandoanh nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, gắn liền với việc xây dựng và thực hiện quy chế văn hóa công sở ở từng cơ quan, đơn vị; công tác thẩm định, đánh giá công nhận và công nhận lại đơn vị đạt chuẩn văn hóa có nhiều đổi mới, đi vào chất lượng. đi sâu vào nhiều tiêu chí quan trọng về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, văn minh. Toàn tỉnh hiện có 1.158 cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa, đạt 100%; có 996 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuân văn hóa, đạt tỷ lệ 86%.

Về phong trào xây dựng gia đình văn hóa, đến nay toàn tỉnh có 252.604 gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt 95,6%. Trong đó có 233.731 gia đình được ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 92,52% so với đăng ký. Toàn tỉnh hiện có 405 câu lạc bộ gia đình văn hóa sinh hoạt thường xuyên.

Khang trang đường thôn, ngõ xóm

Phong trào xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” đang được các địa phương tích cực triển khai thực hiện. Toàn tỉnh hiện có 35 xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng (trên tổng số 152 xã, phường, thị trấn), trong đó có 02 xã được công nhận đạt chuẩn.

Bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện phong trào, các địa phương đã lồng ghép công cuộc xây dựng nông thôn mới, nội dung xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn vào phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Hiện toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 6/92 xã đạt 19/19 tiêu chỉ và được tính công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 6,5% phấn đấu đến cuối năm 2015 đạt mục tiêu đặt ra là 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đề án Xây dựng nếp sống văn minh đô thị Và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020 được các ngành, các ịa phương tích cực triển khai. Sau gần 02 năm thực hiện, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về mặt tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong mọi tâng lớp nhân dân. Các chương trình, mô hình thí điểm (tuyến đường văn minh, tuyến đường không rải vàng mã, thôn không rác, tổ dân phố không rác; nhân rộng mô hình địa phương không để tang ma trong gia đình quá 3 ngày,...) bước đầu đã đạt được những thành công, tạo được nề nếp, ý thức chấp hành tốt trong đại bộ phận cán bộ và quần chúng nhân dân, là cơ sở để triển khai, nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

BM
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL