Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 3.342
Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2015
Lượt đọc: 83510Thời gian: 21:24 - 31/12/2015

(VHH) - Ngày 31/12/2015, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2015 với tinh thần “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát triển”, Ngành VHTTDL đã thực hiện thắng lợi các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và các mục tiêu đề ra. Đặc biệt, năm 2015 có thêm 02 di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO ghi danh, gồm: Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (ghi danh lần thứ 2 với tiêu chí về đa dạng sinh học) và Nghi lễ và trò chơi Kéo co (ở Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc, Philippines). 11 di tích được đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, 25 hiện vật, nhóm hiện vật được đề nghị công nhận bảo vật quốc gia.  

Hoạt động thể dục thể thao quần chúng được tổ chức sôi nổi gắn với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Thể thao Việt Nam đã giành được 475 Huy chương Vàng, 355 Huy chương Bạc, 321 Huy chương Đồng.

Về du lịch, năm 2015, du lịch Việt Nam đón khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 57 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt 330.000 tỷ đồng (tỷ lệ tăng trưởng tương ứng là 1,6%, 48%, 43,4% so với năm 2014). 

Bên cạnh những thành tựu Ngành đã đạt được trong năm 2015, vẫn còn những hạn chế, yếu kém như: Công tác tu bổ, tôn tạo di tích từ nguồn vốn xã hội hóa; công tác quản lý và tổ chức lễ hội; công tác quản lý các di sản thế giới; công tác quản lý và chẩn chỉnh sai phạm trong thi người đẹp trong nước và quốc tế; công tác quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình; công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao; việc vận hành, khai thác các thiết chế, công trình thể thao sau khi tổ chức các sự kiện thể thao; viêc đa dạng hóa và nâng cao chất lượng, sản phẩm, dịch vụ du lịch...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành VHTTDL đã đạt được trong năm 2015, kết quả này đã đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển đất nước, công bằng xã hội, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đồng thời, trong năm 2015, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản đã làm rất tốt, được quốc tế ghi nhận. Phó Thủ tướng đề nghị Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nỗ lực hành động để toàn xã hội có nhận thức đúng đắn, đầy đủ, chuẩn mực về văn hóa và phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể; đồng thời cho rằng: “Làm văn hóa không phải chỉ là công việc của riêng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mà cần có sự chung tay vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, làm liên tục ở mọi nơi, mọi lúc và quan trọng là người dân phải đồng thuận, cùng làm”.

Toàn cảnh trực tuyến

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Đức Đam, các kiến nghị, những đề xuất, sáng kiến của các đại biểu; đồng thời khẳng định sẽ chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền và tiếp tục đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết những vấn đề còn vướng mắc liên quan đến các hoạt động của Ngành.

Bộ trưởng đề nghị, cần chủ động xây dựng chương trình hành động của Ngành để khẩn trương thực hiện ngay các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch được Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra; tiếp tục thực hiện tích cực, có hiệu quả việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Tập trung xây dựng và hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc chương trình xây dựng pháp luật và các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016 đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tập trung hoàn thiện dự án Luật Du lịch sửa đổi và Sửa đổi, bổ sung Luật Thể dục thể thao, dự án Luật Thư viện; nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Nghệ thuật biểu diễn và Luật Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW, Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - nghệ thuật trong thời kỳ mới. Khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, định hướng đến 2030.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Tập trung xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh; đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020; các Chiến lược, Quy hoạch, Đề án phát triển thể dục thể thao đã được phê duyệt...

Thực hiện tốt Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 8.12.2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 14, 18 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực Du lịch, phấn đấu xây dựng Ngành du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020.

Tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Tăng cường liên kết quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước; các hoạt động thúc đẩy du lịch liên vùng, liên kết trong việc xây dựng sản phẩm du lịch...

BM
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL