Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 11.940
Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2020
Lượt đọc: 12753Thời gian: 14:10 - 02/06/2020

Căn cứ Kế hoạch số 940/KH-SVHTT ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, Thư viện Tổng hợp, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị nói trên, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 11 viên chức

II. ĐƠN VỊ, CHỨC DANH VÀ VỊ TRÍ CẦN TUYỂN

1. Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế: 02 vị trí

a) Nghiệp vụ tuyên truyền - hướng dẫn

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 viên chức

- Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Anh;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

b) Nghiệp vụ bảo tàng

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 viên chức

- Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp Đại học ngành Lịch sử Việt Nam;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) hoặc trình độ B trở lên;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2. Bảo tàng Mỹ thuật Huế: 02 vị trí

a) Nghiệp vụ tuyên truyền - hướng dẫn

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 viên chức

- Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Anh;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

b) Nghiệp vụ Bảo tàng

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 viên chức

- Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hội họa.

3. Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế: vị trí Biểu diễn nghệ thuật

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 viên chức. Trong đó, tốt nghiệp Trung cấp Diễn viên Múa (01 chỉ tiêu); tốt nghiệp Cao đẳng Diễn viên ca kịch Huế (01 chỉ tiêu); Tốt nghiệp Đại học ngành Diễn viên Ca Huế - nhạc (01 chỉ tiêu);

4. Thư viện Tổng hợp: vị trí Hành chính - Tổ chức

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 viên chức

- Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:                

+ Tốt nghiệp Đại học Luật;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) hoặc trình độ B trở lên;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

5. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh: 02 vị trí

a) Tuyên truyền, cổ động, triển lãm

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 viên chức

- Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp Đại học các ngành Khoa học xã hội và nhân văn;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) hoặc trình độ B trở lên;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

b) Nghiệp vụ phát hành phim

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 viên chức,

- Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp Đại học ngành Kỹ thuật; Quản trị kinh doanh;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) hoặc trình độ B trở lên;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

6. Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế: vị trí Huấn luyện viên thể dục thể thao

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 viên chức

- Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:                

+ Tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) hoặc trình độ A trở lên;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Các loại giấy tờ, hồ sơ trên lập thành 02 bộ đựng trong 02 bì hồ sơ lớn. Nếu trúng tuyển, các hồ sơ trên được lưu giữ tại các cơ quan quản lý viên chức. Trường hợp không trúng tuyển đơn vị sẽ không trả lại hồ sơ dự tuyển.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng: từ ngày 01/6/2020 - 30/6/2020.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp tại các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng hoặc tại Sở Văn hóa và Thể thao (qua Phòng Tổ chức - Pháp chế), số 08 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế.

2. Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến trong tháng 7/2020

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, các đơn vị, cá nhân liên hệ trực tiếp với Sở Văn hóa và Thể thao (qua Phòng Tổ chức - Pháp chế) để được xem xét, giải quyết.

Tập tin đính kèm:
svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL